„Hagszama” projekcja filmu dokumentalnego o organizacji Haszomer Hacair

Added: 05.10.2017 / print / pdf
Czas wydarzenia: 
2017-10-21 17:00 to 20:00
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach
Organizator kontakt: 
dompamieci@muzeum.gliwice.pl

 Film przedstawia historię o pasjach i dążeniach pokolenia związanego z młodzieżową żydowską organizacją syjonistyczną Haszomer Hacair.

Jest to opowieść o młodzieńczych ideałach, na tle wydarzeń od okresu pionierskiego po czasy współczesne. W 1917 roku odbył się w Częstochowie zjazd założycielski polskiej Haszomer Hacair. W tamtym okresie społeczność żydowska stanowiła 1/3 mieszkańców miasta i tam rozpoczyna się opowieść o grupie młodzieży żydowskiej, z gniazda Haszomer Hacair, które w pierwszych latach działalności, mieściło się w domu przemysłowca i wielkiego filantropa Henryka Markusfelda przy ulicy Kościuszki 23.
Filmowa historia została odtworzona w oparciu o spisane wspomnienia dawnych członków ruchu jak: Moshe Ishai (Iszajewicza), Szymona Weintraub, Chaim Landaua, Israel Eichenwald czy Israel Federman, oraz rozmowy z żyjącymi świadkami i uczestnikami tamtych wydarzeń: z Różą Fiksel-Federman z Częstochowy mieszkającą obecnie w kibucu Nir Dawid; z Jakubem Jachimowiczem - artystą malarzem, związanym kiedyś z częstochowskim gniazdem, który po przyjeździe do Izraela zamieszkał w Tel Awiwie i nie przyłączył się do żadnego kibucu; z Miriam Yechieli z Równego, żyjącą w kibucu Nir Dawid, wierną działaczką ruchu, która kazała na swoim grobie wygrawerować napis: „Wierna Haszomer Hacair”; z Mordechajem Rozmanem ze Stolina, mieszkającym w kibucu Haogen - przywódcą imigrantów ze statku Exodus, który w latach trzydziestych XX wieku przebywał na hachszarze w Częstochowie (Mordechaj zmarł w maju 2014 roku) oraz z Gabrielem Horowitzem - urodzonym w Częstochowie, który jako jedenastoletni chłopiec uratowany z Holokaustu przybył w 1946 roku do Palestyny i wychowywał się w kibucu Miszmar Haemek.

„Hagszama” to historia ludzi oddanych sprawie organizacji, ale również historia o przyjaźni i urzeczywistnieniu Aliji - „wędrówki” - do Ziemi Izraela - Erec Israel. To opowieść o tych, których połączyła wspólna sprawa, idee w które wierzyli, a które czas i kolejne pokolenia bezustannie weryfikowały.
Narracja filmu ma strukturę meandryczną, przeszłość przeplata się z teraźniejszością. Utkana jest ze wspomnień, starych fotografii, z relacji działaczy częstochowskiego gniazda organizacji Haszomer Hacair i wypowiedzi potomków założycieli kibuców Haszomer Hacair jak: Awiszaja Grosmana z kibucu Ein Szemer i Hillela Neumanna z Beit Alfa, oraz Lidii Gordon-Knecht, która w 1948 roku przybyła z Urugwaju do nowopowstałego Państwa Izrael, żeby zrealizować swoje „szomrowe” powołanie.
Koncepcja Hagszama - spełnienie, realizacja - była wpisana w etos każdego pioniera. „Bądź dzielny i prawy” - tak brzmiało szomrowe zawołanie. Kodeks wymagał od każdego szomra nienagannej i idealistycznej postawy, bycia pionierem odrodzenia narodu i kultury hebrajskiej. Szomer miał być człowiekiem czynu i utrzymywać się z pracy własnych rąk, miał być czysty w mowie, myślach i uczynkach.
Czy naszym bohaterom udało się sprostać tym - tak wysokim - wymaganiom?
Spójrzmy w przeszłość i zobaczmy ją z dzisiejszej perspektywy. Powędrujmy śladami historii i przyglądnijmy się, co przetrwało z tamtych ideałów. Czy realizacja demokratycznej komuny, jaką był kibuc - model kolektywnego życia, w którym udział jednostki służyć miał wspólnemu dobru - nadal nią pozostaje? Czym jest obecnie organizacja Haszomer Hacair? Żywą ideą, czy tylko wspomnieniem? Czy jej członkowie realizują dekalog Ojców Założycieli?

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

21 października 2017, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 15.00-18.00
„Hagszama” projekcja filmu dokumentalnego o organizacji Haszomer Hacair
Reżyseria: Barbara Maroń
Komentarz historyczny do filmu: dr Aleksandra Namysło
Czas trwania filmu: 150 minut

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - Oddział Muzeum w Gliwicach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14
44-100 Gliwice
tel. +48 605 362 594
dompamieci@muzeum.gliwice.pl

www.muzeum.gliwice.pl
www.facebook.com/dompamiecgliwice

Muzeum w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice
www.muzeum.gliwice.pl

Organizatorem Muzeum w Gliwicach jest Miasto Gliwice

Kategorie wydarzenia: