Zbliża się termin zapłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie

Added: 01.03.2021 / Section:
domek na trawie Fot. Pixabay

Każdego roku do końca marca należy opłacić opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w granicach administracyjnych miasta oraz opłatę przekształceniową. Przypominamy, że w budynkach Urzędu Miejskiego nie jest możliwe dokonywanie opłat! Opłat dokonuje się przelewem na rachunek bankowy.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowe należy wnosić do 31 marca każdego roku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Warto pilnować terminu zapłaty – do osób opłacających użytkowanie wieczyste i opłatę przekształceniową nie będą wysyłane wezwania do zapłaty.

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz w sposób tradycyjny w oddziałach banków i innych placówkach dokonujących przekazów wpłat. Wpłaty dokonywane w placówkach  Banku ING, prowadzących obsługę gotówkową,  zwolnione są  z prowizji.

Przypominamy, że dokonywanie opłat jest niemożliwe w budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach!

Numery rachunków na które należy dokonywać przelewów za użytkowanie wieczyste i opłatę przekształceniową:

– Rachunek bankowy dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice: 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514.

– Rachunek bankowy dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.

 Osoby posiadające indywidualne rachunki bankowe mogą dokonywać opłat:

–  w przypadku opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na indywidualne rachunki bankowe wskazane na pismach kierowanych w latach ubiegłych do użytkowników wieczystych.

– w przypadku opłaty przekształceniowej na indywidualne rachunki bankowe wskazane na zaświadczeniach Prezydenta Miasta o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność wysyłanych w roku 2019 i 2020 do klientów.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr. tel.: 32/ 33-86-418, 32/ 33-86-419 i 32/ 33-86-429.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking