Network event

Added: 22.08.2017
Czas wydarzenia: 
2017-09-02 15:00 to 17:00
Miejsce wydarzenia: 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
Tematyka wydarzenia: 
spotkanie autorskie z Nicholasem Vaughanem
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach

Nicholas Vaughan, Czytelnia Sztuki i Kronika zapraszają artystów i animatorów kultury działających lokalnie do udziału w spotkaniu, którego celem jest wymiana doświadczeń, rozmowa o możliwościach pracy twórczej w Polsce i za granicą. Założeniem jest budowanie relacji i zacieśnienie sieci współpracy. Nie bez powodu spotkanie odbędzie się po południu, w porze tea time - wydarzenie jest bowiem połączone z poczęstunkiem przygotowanym przez artystę.

Kategorie wydarzenia: