Content type: News

Dr hab. inż. Przemysław Data z Politechniki Śląskiej został laureatem grantu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Naukowiec otrzymał prawie 2 mln zł na badania w ramach czwartego konkursu w programie First Team, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych.

Content type: News

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 zostanie zlokalizowane w gliwickiej strefie ekonomicznej. Jego celem będzie wspieranie przedsiębiorstw w procesie cyfrowej transformacji w ramach czwartej rewolucji przemysłowej.

Content type: News

Małgorzata Krystek z Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej zakwalifikowała się do finału polskiej edycji FameLab - jednego z najważniejszych konkursów z zakresu komunikacji naukowej na świecie.

Content type: News

Zakończyła się V edycja Dni Gliwickich Młodych Naukowców. Podczas finału projektu w Centrum Edukacyjno-Kongresowym nagrodzono aż 67 osób – uczniów i przedszkolaków doskonale radzących sobie z zagadnieniami ze świata nauk ścisłych.

Content type: News

Politechnika Śląska otwiera drzwi do świata nauki dla młodzieży licealnej! Od września przy ul. Marcina Strzody 10 będzie działać publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez gliwicką uczelnię.

Content type: News

Na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej powstaje zautomatyzowany dom do badań – Leonardo Lab. „Inteligentne” laboratorium zostanie oficjalnie otwarte 20 lutego.

Content type: News

200 przedstawicieli polskich uczelni, międzynarodowe grono ekspertów oraz przedstawiciele samorządu dyskutowali w Gliwicach o wyzwaniach związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego.

Content type: News

Dziś drugi dzień konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018", która odbywa się na Politechnice Śląskiej. Organizuje ją Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" i Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerem wydarzenia jest Miasto Gliwice.

Content type: News

Jak przyciągnąć na uczelnię zagranicznych studentów i pracowników naukowych? O tym dziś i jutro będą dyskutować w Gliwicach wybitni przedstawiciele świata akademickiego oraz samorządu.

Content type: News

Prof. Andrzej Katunin z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej został laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2017, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.