Rozstanie w rodzinie międzynarodowej

Rozstanie w rodzinie międzynarodowej

Uaktualniono: 18.07.2014 / pdf

Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin, których członkowie są obywatelami różnych państw. Rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem. W przypadku, gdy dochodzi do niego w kontekście międzynarodowym, pojawiają się dodatkowe problemy prawne.
W związku z tym Unia Europejka podjęła działania mające na celu uproszczenie sytuacji prawnej, wprowadzając przepisy usprawniające transgraniczną współpracę sądową. Ww. współpraca ma zapewnić dzieciom bezpieczne otoczenie prawne, umożliwiające im utrzymywanie kontaktów z obojgiem rodziców, którzy mogą mieszkać w różnych państwach członkowskich. Mimo to wielu mieszkańców Wspólnoty nie ma świadomości istnienia tych instrumentów unijnych i dostępności praktycznej pomocy.

Dlatego między innymi rozpoczęła się kampania informacyjna na temat opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia dziecka. Kampania ta ma celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej oraz wspieranie umów, które będą zawierane w najlepszym interesie dziecka.

Każde państwo w Unii Europejskiej powołało specjalne organy centralne mające na celu pomoc rodzicom w sytuacjach uprowadzenie dziecka przez rodzica oraz w sprawach kontaktów z dzieckiem (w sytuacjach transgranicznych).

W Polsce takiej pomocy udziela:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tel/Faks: +48 22 628 09 49
Więcej informacji na stronie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-451_pl.htm
 

ULOTKI DO POBRANIA: