Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Rozstanie w rodzinie międzynarodowejKontakt

Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin, których członkowie są obywatelami różnych państw. Rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem. W przypadku, gdy dochodzi do niego w kontekście międzynarodowym, pojawiają się dodatkowe problemy prawne.
W związku z tym Unia Europejka podjęła działania mające na celu uproszczenie sytuacji prawnej, wprowadzając przepisy usprawniające transgraniczną współpracę sądową. Ww. współpraca ma zapewnić dzieciom bezpieczne otoczenie prawne, umożliwiające im utrzymywanie kontaktów z obojgiem rodziców, którzy mogą mieszkać w różnych państwach członkowskich. Mimo to wielu mieszkańców Wspólnoty nie ma świadomości istnienia tych instrumentów unijnych i dostępności praktycznej pomocy.

Dlatego między innymi rozpoczęła się kampania informacyjna na temat opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia dziecka. Kampania ta ma celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej oraz wspieranie umów, które będą zawierane w najlepszym interesie dziecka.

Każde państwo w Unii Europejskiej powołało specjalne organy centralne mające na celu pomoc rodzicom w sytuacjach uprowadzenie dziecka przez rodzica oraz w sprawach kontaktów z dzieckiem (w sytuacjach transgranicznych).

W Polsce takiej pomocy udziela:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tel/Faks: +48 22 628 09 49
Więcej informacji na stronie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-451_pl.htm
 

ULOTKI DO POBRANIA:

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab