Mojżesz Majmonides: czym jest w wiara? Jak wierzyć?

Hinzugefügt: 04.01.2018
Czas wydarzenia: 
2018-01-25 18:00
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach
Organizator kontakt: 
dompamieci@muzeum.gliwice.pl

Otwierający cykl wykład poświęcony zostanie postaci wielkiego żydowskiego średniowiecznego teologa Mojżesza Majmonidesa znanego jako autora sławnych Trzynastu Zasad Wiary.

Na gruncie myśli Majmonidesa i jego egzegezy Świętych Ksiąg pokazana zostanie istota żydowskiego monoteizmu opartego na Przymierzu i specyficznej (wyjątkowej) relacji człowieka do transcendentnego, wszechmocnego Boga-Kreatora. Geneza świata, cel jego istnienia (teleologia), a także ukazanie prawdziwego sensu wiary stanowią treść wielkiego systemu myśli Majmonidesa, wyrażonego głównie w konfrontacji żydowskiej religii z racjonalną grecką filozofią, co stanowi treść jego największego dzieła pod tytułem „Przewodnik dla błądzącego”.

Autorem i prowadzącym spotkania jest dr hab. Jacek Surzyn – wykładowca na Uniwersytecie Śląskim.

Kategorie wydarzenia: