Eurowybory już w niedzielę. Jak głosować?

Aktualisiert: 24.05.2019 / Bereich: / print / pdf
eurowybory fot. Freepik

26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź w najnowszym  wydaniu „Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice" (21/2019 z 23 maja br.) , gdzie i na kogo możesz głosować. W numerze znajdziesz również informacje o zasadach głosowania, listy kandydatów, wykazy komisji wyborczych oraz spis ulic.

Wszelkie dane i zestawienia dotyczące eurowyborów pulikowane są także na stronie miasta. Wystarczy kliknąć w baner Wybory do europarlamentu.

O czym pamiętać w dniu wyborów?

W dniu głosowania lokale wyborcze będą czynne od godziny 7.00 do 21.00.

Członek Obwodowej Komisji Wyborczej – przed wydaniem karty do głosowania – dokona sprawdzenia tożsamości wyborcy. W tym celu niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią.

Wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania, a jej otrzymanie musi potwierdzić poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w spisie wyborców. Jeżeli tego nie zrobi, komisja odmówi wydania karty do głosowania. Uwaga! Tylko w przypadku okazania dokumentu potwierdzającego, że wyborca jest osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, członek komisji wyda kartę bez podpisu, odnotowując przyczynę jego braku.

Sposób głosowania

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy.

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Głos będzie nieważny, jeżeli wyborca:

  • postawi znak „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście;
  • nie postawi znaku „X” w żadnej kratce;
  • postawi znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego lista została unieważniona przez okręgową komisję wyborczą.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

- keine -

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking