Pomoc uzależnionym

Gdzie szukać pomocy?

Punkty informacyjne i telefony dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, działające na terenie miasta Gliwice:

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, II piętro pok.206, tel. (32) 239-12-59;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok. 208, tel. (32) 239-12-95;
 • Izba Wytrzeźwień – Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwicach ul. Okopowa 6, tel. (32) 335-04-93.
 •  Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – pomoc psychologiczna i terapeutyczna – tel. (32) 335-04-94 – przy Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach, ul. Okopowa 6.
dzień tygodnia godziny pracy specjalista

Dyżury

poniedziałek 7.00–14.00 psycholog
wtorek 7.00–14.00 psycholog
14.00–17.00 specjalista terapii uzależnień
środa 7.00–14.00 psycholog
czwartek 7.00–14.00 psycholog
14.00–17.00 specjalista terapii uzależnień
piątek 7.00–14.00 psycholog
sobota dyżur zmienny w godzinach 7.00–11.00

 

Informacja

W 2021 r. miasto Gliwice zleciło realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gliwic mogą bezpłatnie korzystać z następującej oferty:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA” w Gliwicach ul. Dębowa 5, tel./fax (32) 270 37 58, (32) 231 86 15, e-mail: czpilu@mp.pl, www.familia.org.pl na zadanie: „Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin”.

W ramach zadania prowadzone są następujące zajęcia:

 • zajęcia edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • grupowe zajęcia z przewodnika samopoznania;
 • grupa pracy nad bezsilnością wobec alkoholu dla osób od niego uzależnionych;
 • warsztaty zapobiegania nawrotom choroby wraz z treningiem asertywnych zachowań abstynenckich;
 • grupy wsparcia;
 • grupy informacyjno-edukacyjne dla osób współuzależnionych;
 • treningi asertywnych zachowań dla osób współuzależnionych z elementami pozytywnego myślenia;
 • grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych z syndromem DDA
 • warsztaty pracy nad rozwojem osobistym;
 • grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych;
 • maratony DDA;
 • grupy wsparcia o charakterze edukacyjnym w programie redukcji szkód.

Harmonogram zajęć ustalany jest miesięcznie. Informacje dotyczące terminów zajęć dostępne są pod numerem telefonu: 32 270 37 58, 32 231 86 15.

Fundacja ARKA NOEGO w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, tel. 668 630 980, e-mail fangliwice@gmail.com na zadanie: „Punkt Zwrotny”.

W ramach zadania prowadzone są:

 • indywidualne spotkania edukacyjno-terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • indywidualne konsultacje dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
 • Spotkania umawiane są indywidualnie pod numerem telefonu 668 630 980.

Klub Abstynentów KROKUS w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 28, tel. 32 231 57 65, filia Klubu – Gliwice Łabędy, ul. Wolności 1A, tel. 32 333 09 34, e-mail: kakrokusgliwice@gmail.com

W ramach zadania prowadzone są:

 • grupy nawroty choroby;
 • grupy dla osób współuzależnionych i będących ofiarami przemocy;
 • grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin;
 • grupy DDA;
 • indywidualne konsultacje psychologiczne, małżeńskie i rodzinne;
 • wyjazdy integracyjne, turnieje, festyny.

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00–21.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 15.00–20.00.

Filia Klubu czynna jest we wtorek, czwartek oraz sobotę w godzinach od 17.00–20.00.

Fundacja Diakonii im. Matki Ewy w Katowicach, ul. Warszawska 18, tel. 606 107 576, mail fundacja.matki.ewy.poradnictwo@gmail.com%20 na zadanie: „PIK 2021 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych”

Zadanie realizowane jest w lokalu przy ul. Zwycięstwa 10 (wejście od ul. Dolnych Wałów).

W ramach zadania prowadzone są:

 • poradnictwo specjalisty terapii uzależnień;
 • konsultacje psychologiczne;
 • konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych;
 • zajęcia i warsztaty profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
 • wizyty środowiskowe terapeuty uzależnień lub psychologa.

Punkt jest czynny w środy w godzinach 18.00–20.00 oraz w czwartki w godzinach 15.00–19.00.

Przeciwdziałanie narkomanii

Fundacja Diakonii im. Matki Ewy w Katowicach, ul. Warszawska 18, tel. 606 107 576, mail fundacja.matki.ewy.poradnictwo@gmail.com na zadanie: „Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny Terapia i Dialog 2021”
Zadanie realizowane jest w lokalu przy ul. Zwycięstwa 10 (wejście od ul. Dolnych Wałów).
W ramach zadania prowadzone są:

 • poradnictwo specjalisty terapii uzależnień;
 • poradnictwo  psychologiczne;
 • streetworking;
 • szkolenia dla pracowników służb społecznych z Gliwic.

Punkt jest czynny w środy w godzinach 16.00–18.00 oraz w soboty w godzinach 9.00–12.00.

Fundacja ARKA NOEGO w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, tel. 668 630 980, e-mail fangliwice@gmail.com na zadanie: „Bezpieczna Przystań”.

W ramach zadania prowadzone są:

 • indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób eksperymentujących z narkotykami;
 • indywidualne konsultacje dla rodzin i bliskich osób dotkniętych problemem narkomanii;

 • indywidualne konsultacje w środowisku młodzieży, czyli na ulicach, podwórkach.

Spotkania umawiane są indywidualnie pod numerem telefonu 668 630 980.

Informacje można uzyskać również w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, tel. 32 239 12 59, e-mail: zd@um.gliwice.pl