Typ zawartości: Wizytówka

działki  pomiędzy ul. Myśliwską a ul. Św. Wojciecha

sprzedaż terenu obejmującego działki nr 539/3, 540 i 541 obr. Szobiszowice połołone pomiędzy ul. Myśliwska a ul. Św. Wojciecha w Gliwicach o powierzchni 5,3639 ha.

Typ zawartości: Wizytówka

 

Opis nieruchomości:

zabudowana działka nr 607/3, na której posadowiony jest zabytkowy budynek byłego dworku o powierzchni użytkowej , wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/1205/74.

Typ zawartości: Wizytówka

 

Opis nieruchomości:

Niezabudowana działka nr 607/2  położona przy ul.Zbożowej. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski. 

Działka nr 607/2, obręb Kłodnica, jest częściowo objęta strefą „A11” pełnej ochrony konserwatorskiej.

Typ zawartości: Wizytówka

1

Typ zawartości: Wizytówka

Opis i uwagi:

Typ zawartości: Wizytówka

Opis i uwagi:

Typ zawartości: Wizytówka

Opis i uwagi:

Teren przemysłowy obejmujący niezabudowaną działkę nr 128 położoną na rogu ul. Oświęcimskiej i Jagodowej w północnej części Miasta. Działka przeznaczona do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego

Infrastruktura techniczna:

Typ zawartości: Wizytówka

Opis i uwagi:
Tereny usługowo - produkcyjne w atrakcyjnej lokalizacji obejmujące działkę nr 76/2 zabudowaną budynkami magazynowymi i działkę nr 77 przy ul. Chorzowskiej.
Infrastruktura techniczna:
Uzbrojenie w granicach działki oraz w bezpośrednim sąsiedztwie
Powierzchnia:
1,8279 ha

Typ zawartości: Wizytówka