ZGM - Informacja o wykazach nieruchomości podanych do publicznej wiadomości w siedzibie ZGM - 22.09.2022

Opublikowane: 22.09.2022

<![CDATA[

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice informuje,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy pl. Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:


1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:

 • nr ZGM/519/2022 do 29 września 2022 r.,
 • nr ZGM/528/2022 do 29 września 2022 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/


2. Lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu:

 • nr ZGM/542/2021 do 29 września 2022 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/


3. Wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Miasta Gliwice:

 • nr 521/2022 do 4 października 2022 r.,
 • nr 551/2022 do 3 października 2022 r.,
 • nr 553–554/2022 do 3 października 2022 r.,
 • nr 556/2022 do 30 września 2022 r.,
 • nr 559/2022 do 30 września 2022 r.,
 • nr 560/2022 do 3 października 2022 r.,
 • nr 562/2022 do 5 października 2022 r.,
 • nr 564/2022 do 4 października 2022 r.,
 • nr 565/2022 do 5 października 2022 r.,
 • nr 566/2022 do 4 października 2022 r.,
 • nr 567/2022 do 30 września 2022 r.,
 • nr 568/2022 do 4 października 2022 r.,
 • nr 569/2022 do 30 września 2022 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/


4. Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:

 • nr ZGM/2021/578 do 3 października 2022 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/

]]>