UM - wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice (nr 144/2022, nr 145/2022, nr 146/2022, nr 147/2022, nr 148/2022, nr 149/2022, nr 153/2022, nr 154/2022)

Opublikowane: 22.07.2022

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:

]]>