UM - wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia i wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice (nr 203/2022, 158/2022, 181/2022, 193/2022, 194/2022, 195/2022, 196/2022, 200/2022, 201/2022, 202/2022, 207/2022, 212/2022, 213/2022)

Opublikowane: 23.09.2022

<![CDATA[

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Gliwice informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

przeznaczone do zbycia stanowiące własność Miasta Gliwice:

przeznaczone do wydzierżawienia stanowiące własność Miasta Gliwice:

]]>