UM - wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, stanowiące własność Miasta Gliwice (nr 286/2023) oraz przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice (nr 298/2023)

Opublikowane: 11.12.2023

<![CDATA[

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

przeznaczone do dzierżawy, stanowiące własność Miasta Gliwice:

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:

]]>