UM - wykaz zawierający opis nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia oraz wynajęcia, stanowiącej własność Skarbu Państwa (nr 22/SP/2022)

Opublikowane: 21.09.2022

<![CDATA[

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz U z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Gliwice informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość:

przeznaczoną do wydzierżawienia oraz wynajęcia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:

]]>