UM - wykaz zawierający nieruchomości przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice (nr 132/2022)

Opublikowane: 11.07.2022

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomości przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice: