UM - wykaz zawierający nieruchomości przeznaczone do wynajęcia, stanowiące własność Skarbu Państwa (nr 24/SP/2022)

Opublikowane: 28.09.2022

<![CDATA[

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomości:

przeznaczone do wynajęcia, stanowiące własność Skarbu Państwa:

]]>