SPRZEDAŻ - przetargi na sprzedaż lokali - 26.06.2023 r.: ul. TOSZECKA 27/5, ul. TOSZECKA 27/19, ul. GRODOWA 10/1, ul. ŚREDNIA 10/1, ul. CHORZOWSKA 40/II, ul. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 4/3, pl. PIASTÓW 8A/17, ul. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 3/12

Opublikowane: 25.05.2023

<![CDATA[

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
26 czerwca 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. TOSZECKIEJ 27

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 54,99 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 6,04 m2
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 66/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka 825 o powierzchni 443 m², obręb Kłodnica, KW GL1G/00040591/8
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 12 czerwca 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 7 czerwca 2023 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/444-29-16

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 204 000,00 zł
Wadium: 10 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 2040,00 zł


o godz. 9.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. TOSZECKIEJ 27

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 45,52 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 4,45 m2
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
 • KONDYGNACJA: III piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 54/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka 825 o powierzchni 443 m², obręb Kłodnica, KW GL1G/00040591/8
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 12 czerwca 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 7 czerwca 2023 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/444-29-16

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 161 700,00 zł
Wadium: 8100,00 zł
Minimalne postąpienie: 1620,00 zł


o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. GRODOWEJ 10

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 69,49 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, spiżarnia, przedpokój
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 290/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 783 o powierzchni 232 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00032126/9
 • OBCIĄŻENIA: nieograniczona w czasie służebność drogi – dojścia i dojazdu na działce nr 783 objętej niniejszą księgą wieczystą:
 1. do działek oznaczonych numerami 781/1 i 781/2 położonych w Gliwicach przy ul. Kaczyniec nr 7 i Grodowej nr 12, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych tych działek objętych KW GL1G/00032617/8,
 2. w miejsce istniejącego przejazdu, zaznaczonego na załączniku nr 1 dołączonego do aktu notarialnego Rep. A nr 4586/2010, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej działkę nr 782 objętej KW GL1G/00032127/6,
 3. pasem oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego Rep. A nr 7373/2010, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętej KW GL1G/00032133/1.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 13 czerwca 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 7 czerwca 2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 272 500,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 2730,00 zł


o godz. 10.30 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. ŚREDNIEJ 10

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem działki w użytkowanie wieczyste do 17 czerwca 2104 r.
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 61,09 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 21/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Raciborska 1, 1A, Średnia 10, działka nr 827 o powierzchni 1391 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00031738/5
 • OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 1%
 • WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344)
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym na 20 marca 2023 r. wyłoniono zwycięzcę, który nie przystąpił do podpisania notarialnej umowy sprzedaży.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 13 czerwca 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 7 czerwca 2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 237 200,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 2557,75 zł + 588,28 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 3146,03 zł
Wadium: 11 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 2380,00 zł


o godz. 11.00 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr II usytuowanego w budynku przy ul. CHORZOWSKIEJ 40

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 106,49 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: parter: 2 pomieszczenia WC, korytarz; piwnica: 1 pomieszczenie
 • KONDYGNACJA: parter, piwnica
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 55/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chorzowska 38, 40, działki nr 127 o powierzchni 883 m², obręb Kolej, KW GL1G/00055800/5
 • OBCIĄŻENIA: nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu po działce nr 127 objętej niniejszą księgą wieczystą, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 117 objętej KW GL1G/00038289/1, działki nr 125 objętej KW GL1G/00055799/4, działki nr 126 objętej KW GL1G/00038294/9.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym na 8 maja 2023 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 14 czerwca 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 12 czerwca 2023 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 366 000,00 zł
Wadium:18 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 3660,00 zł


o godz. 11.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 4

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 88,39 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 3,37 m2
 • SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 119/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: B. Czesława 4, 4A, działka nr 243 o powierzchni 553 m2, obręb Kolej, KW GL1G/00032144/1
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • ROSZCZENIA:
 1. Roszczenie o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej około 48,00 m2, powstałego w wyniku adaptacji części strychu budynku w Gliwicach, przy ul. Bł. Czesława nr 4, 4 of, umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz umowy zmiany terminów użytkowania wieczystego, najpóźniej w terminie do 26 grudnia 2026 r.
 2. Roszczenia o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży części nieruchomości wspólnej o powierzchni około 4,55 m2, czyli schodów prowadzących od drzwi wejściowych do pomieszczeń przynależących do lokalu numer 6 oraz korytarza znajdującego się na pierwszym piętrze oficyny budynku położonego przy ul. Bł. Czesława numer 4A w Gliwicach oraz zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej, do 31 grudnia 2022 r.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 14 czerwca 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 12 czerwca 2023 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 327 300,00 zł
Wadium: 16 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 3280,00 zł


o godz. 12.00 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku przy pl. PIASTÓW 8A

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 35,80 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 14,66 m2
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, WC
 • KONDYGNACJA: II piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 354/10 000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Piastów 8, 8A, 8B, działka nr 113 o powierzchni 969 m2, obręb Centrum, KW GL1G/00038134/0
 • OBCIĄŻENIA: ograniczenie w korzystaniu z działki nr 113 objętej niniejszą księgą wieczystą w związku z przebudową sieci gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i wodociągowej.
 • UPRAWNIENIE: uprawnienie z nieograniczonej w czasie służebności gruntowej po nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00129288/9:
 1. Polegające na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 114, pasem o długości 25,00 m i szerokości 3,00 m, co daje łącznie powierzchnię gruntu objętą służebnością wynoszącą 75,00 m2 – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 113 objętej niniejszą księgą wieczystą.
 2. Polegające na zajęciu wzdłuż ściany budynku nr 8B pasa gruntu o szerokości 1,70 m i długości 13,64 m, w związku z dociepleniem tylnej ściany budynku nr 8B, położonego przy pl. Piastów, wraz z pasem technicznym do obsługi elewacji budynku – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 113, położonej w Gliwicach, przy pl. Piastów nr 8, 8A i nr 8B, objętej niniejszą księgą wieczystą.
 3. Polegające na prawie przejścia do wiaty śmietnika usytuowanej na działce nr 113, przez działkę nr 114, pasem o szerokości 1,20 m i długości 7,00 m, co daje powierzchnię gruntu objętego służebnością wynoszącą 8,40 m2, od istniejącej wewnętrznej drogi gruntowej przebiegającej od strony podwórza – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 113, położonej w Gliwicach, przy pl. Piastów nr 8, 8A i nr 8B, objętej niniejszą księgą wieczystą.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym na 8 maja 2023 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 15 czerwca 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 12 czerwca 2023 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 126 400,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1270,00 zł


o godz. 12.30 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 3

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 47,80 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 3,00 m2
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, spiżarnia, przedpokój
 • KONDYGNACJA: III piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 601/10 000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Bohaterów Getta Warszawskiego 1,3, działka nr 110 o powierzchni 445 m2, obręb Centrum, KW GL1G/00003875/2
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym na 24 kwietnia 2023 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 15 czerwca 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 12 czerwca 2023 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 175 500,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1760,00 zł


*miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy ul. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 20 czerwca 2023 r. wadium na konto ZGM, MILLENNIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: ,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
 2. Dostarczenie do 20 czerwca 2023 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
  1. kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie: www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG) o:
 • numerze konta na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
 • danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
 • w przypadku spółek prawa handlowego – kserokopii aktualnego odpisu z KRS;
 1. w przypadku spółek prawa cywilnego – kserokopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 84/19 z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

]]>