SPRZEDAŻ - przetargi na sprzedaż lokali - 17.04.2023 r.: ul. ŁUŻYCKA 2B/27, ul. MONIUSZKI 9/11, ul. TARNOGÓRSKA 30/14, ul. TARNOGÓRSKA 30/15, ul. FREDRY 2/garaż nr 2, ul. FREDRY/garaż nr 3, ul. ZWYCIĘSTWA 34/IV

Opublikowane: 09.03.2023

<![CDATA[

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
17 kwietnia 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 27 usytuowanego w budynku przy ul. ŁUŻYCKIEJ 2B

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 33,85 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje
 • KONDYGNACJA: VII piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 4/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Łużycka 2, 2A, 2B, 2C, działka nr 293 o powierzchni 3731 m², obręb Politechnika, KW GL1G/00033650/8
 • OBCIĄŻENIA: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogi polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 293 objętą niniejszą księgą wieczystą na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętej KW nr GL1G/00082412/6.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 4 kwietnia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 31 marca 2023 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 147 300,00 zł
WADIUM: 7400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1480,00 zł


o godz. 9.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. MONIUSZKI 9

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 27,43 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
 • KONDYGNACJA: V piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 48/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 1177 o powierzchni 152 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00025237/8
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 4 kwietnia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 31 marca 2023 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 112 100,00 zł
WADIUM: 5700,00 zł
Minimalne postąpienie: 1130,00 zł


o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku przy ul. TARNOGÓRSKIEJ 30

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 18,80 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 10,55 m2
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia (lokal ma dostęp do WC znajdującego się na klatce schodowej, pozostającego w częściach wspólnych nieruchomości)
 • KONDYGNACJA: poddasze
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 20/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Libelta 2 – Tarnogórska 30, działka nr 408 o powierzchni 855 m2, obręb Zatorze, KW GL1G/00032613/0
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 5 kwietnia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 3 kwietnia 2023 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 63 400,00 zł
WADIUM: 3200,00 zł
Minimalne postąpienie: 640,00 zł


o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku przy ul. TARNOGÓRSKIEJ 30

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 36,64 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 9,88 m2
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przedpokój (lokal ma dostęp do WC znajdującego się na klatce schodowej, pozostającego w częściach wspólnych nieruchomości)
 • KONDYGNACJA: poddasze
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 32/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Libelta 2 – Tarnogórska 30,  działka nr 408 o powierzchni 855 m2, obręb Zatorze, KW GL1G/00032613/0
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 5 kwietnia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 3 kwietnia 2023 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 122 600,00 zł
WADIUM: 6200,00 zł
Minimalne postąpienie: 1230,00 zł


o godz. 11.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu nr 2 usytuowanego przy ul. FREDRY 2

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 18,23 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 21/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 60 o powierzchni 975 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00032756/4
 • OBCIĄŻENIA: ograniczenie w korzystaniu z działki nr 60 objętej niniejszą księgą wieczystą, w związku z przebudową sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektroenergetycznej.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 6 kwietnia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 3 kwietnia 2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 45 000,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Minimalne postąpienie: 450,00 zł


o godz. 11.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu nr 3 usytuowanego w rejonie ul. FREDRY

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż garażu wraz z oddaniem działki w użytkowanie wieczyste do 15 września 2119 r.
 • POWIERZCHNIA GARAŻU: 14,56 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 341/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 48 o powierzchni 144 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00046691/1
 • ROSZCZENIA: działka nr 47, obręb Stare Miasto, o powierzchni 677 m2, zapisana w KW nr GL1G/00028286/7 zostanie obciążona odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową, polegającą na prawie przejścia i przejazdu pasem o szerokości 3,00 m i długości 12,50 m o powierzchni 37,50 m2, w miejscu istniejącego parkingu, wzdłuż granicy z działką nr 48 od strony płn.-zach., na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 3, znajdującego się w budynku nr 1968, położonym na działce nr 48, zapisanej w KW nr GL1G/00046691/1, obręb Stare Miasto, pod warunkiem wyodrębnienia ww. garażu do oddzielnej księgi wieczystej. Ustalono wynagrodzenie z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności w wysokości 631,40 zł brutto.
 • OGRANICZENIA: ograniczenie w korzystaniu z działki nr 48 objętej niniejszą księgą wieczystą, obręb Stare Miasto, w związku z przebudową sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektroenergetycznej, zgodnie z akapitem XI, inne ustalenia, pkt 7, poz. 193 decyzji wojewody śląskiego nr 14/2012.
 • WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 1% – w przypadku niewykorzystywania nieruchomości na działalność gospodarczą; 3% – w przypadku wykorzystywania nieruchomości na działalność gospodarczą.
 • WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899)
 • Termin udostępnienia garażu został wyznaczony na 6 kwietnia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 3 kwietnia 2023 r.  z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 15 500,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 4235,25 zł + 974,11 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 5209,36 zł
WADIUM: 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 160,00 zł


o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr IV usytuowanego w budynku przy ul. ZWYCIĘSTWA 34

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 23,46 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, 2 korytarze, WC
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 89/10 000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 956 i 957 o powierzchni 1446 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00029704/1
 • OBCIĄŻENIA: w dziale III księgi wieczystej wpisane są następujące roszczenia:
  • roszczenie o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, utworzonego w wyniku przebudowy i adaptacji na cele mieszkalne, części strychu o pow. około 40,00 m2, wraz z antresolą oraz do zmiany odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 8 położonego przy ul. Zwycięstwa 34, w związku z przyłączeniem powstałego pomieszczenia do ww. lokalu lub ustanowieniem odrębnej własności nowo utworzonego lokalu, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku, niesłużących do użytku właścicieli poszczególnych lokali;
  • roszczenie o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, utworzonego w wyniku przebudowy i adaptacji na cele mieszkalne, części strychu o pow. około 48,00 m2 oraz do zmiany odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 9 położonego przy ul. Zwycięstwa 34, w związku z przyłączeniem powstałego pomieszczenia do ww. lokalu lub ustanowieniem odrębnej własności nowo utworzonego lokalu, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku, niesłużących do użytku właścicieli poszczególnych lokali;
  • roszczenie o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, utworzonego w wyniku przebudowy i adaptacji na cele mieszkalne, części strychu o pow. około 23,00 m2 oraz do zmiany odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 11 położonego przy ul. Zwycięstwa 34, w związku z przyłączeniem powstałego pomieszczenia do ww. lokalu lub ustanowieniem odrębnej własności nowo utworzonego lokalu, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku, niesłużących do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 6 kwietnia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 3 kwietnia 2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 68 100,00 zł
WADIUM: 3500,00 zł
Minimalne postąpienie: 690,00 zł


*miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy ul. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 11 kwietnia 2023 r. wadium na konto ZGM w MILLENNIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: ,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
 2. Dostarczenie do 11 kwietnia 2023 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
  1. kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie: www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG) o:
  • numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
  • danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
 1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
 2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice organizacyjnym nr 84/19 z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

]]>