SPRZEDAŻ - przetargi na sprzedaż lokali - 16.10.2023 r.: ul. WARSZAWSKA 16/9, ul. JASIŃSKIEGO 14/8, ul. KOCHANOWSKIEGO 2/2, al. KORFANTEGO 17/I, ul. ZYGMUNTA STAREGO 5/16, ul. WROCŁAWSKA 7D/II, ul. FREDRY 2/II

Opublikowane: 14.09.2023

<![CDATA[

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
16 października 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. WARSZAWSKIEJ 16

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 37,57 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 4,43 m2
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój
 • KONDYGNACJA: II piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 17/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Warszawska 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, działka nr 253 o powierzchni 3804 m², obręb Zatorze, KW GL1G/00032407/3
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 6 października 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 3 października 2023 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/444-29-16.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 146 900,00 zł
WADIUM: 7400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1470,00 zł


o godz. 9.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. JASIŃSKIEGO 14

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 30,10 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 4,80 m2
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka
 • KONDYGNACJA: II piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 2/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Jasieńskiego 10, 12, 14, działka nr 889 o powierzchni 1161 m², obręb Trynek, KW GL1G/00034131/1
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 5 października 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 2 października 2023 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 139 200,00 zł
WADIUM: 7000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1400,00 zł


o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. KOCHANOWSKIEGO 2

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 44,03 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 7/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 309 o powierzchni 338 m², obręb Sikornik, KW GL1G/00008060/1
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 5 października 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 2 października 2023 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 204 800,00 zł
WADIUM: 10 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 2050,00 zł


o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I usytuowanego w budynku przy al. KORFANTEGO 17

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 41,14 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, korytarz
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 20/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 519 o powierzchni 1348 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00021474/3
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 4 października 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 2 października 2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 216 900,00 zł
WADIUM: 10 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 2170,00 zł


o godz. 11.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 5

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 57,57 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 5,39 m2
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój
 • KONDYGNACJA: III piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 36/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 1034 o powierzchni 957 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00032325/4
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 4 października 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 2 października 2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 235 700,00 zł
WADIUM: 11 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 2360,00 zł


o godz. 11.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr II usytuowanego w budynku przy ul. WROCŁAWSKIEJ 7D

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 102,50 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 33,66 m2
 • SKŁAD LOKALU: 6 pomieszczeń, WC
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 468/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 318, 319, 320 o łącznej powierzchni 490 m², obręb Politechnika, KW GL1G/00070177/9
 • UWAGA: nieruchomość nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 6 października 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 3 października 2023 r. z ROM 2 oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-83

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 293 000,00 zł
WADIUM: 14 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 2930,00 zł


o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr II usytuowanego w budynku przy ul. FREDRY 2

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 39,79 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 4 pomieszczenia, WC i korytarz
 • KONDYGNACJA: przyziemie
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 46/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 60 o powierzchni 975 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00032756/4
 • OBCIĄŻENIA: ograniczenie w korzystaniu z działki nr 60 objętej niniejszą księgą wieczystą, w związku z przebudową sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektroenergetycznej
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 5 października 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 2 października 2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 148 700,00 zł
WADIUM: 7500,00 zł
\Minimalne postąpienie: 1490,00 zł


*miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy ul. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 10 października 2023 r. wadium na konto ZGM, MILLENNIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: ,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
 2. Dostarczenie do 10 października 2023 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
  1. kserokopia dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie: www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG):
   • oświadczenie, że osoby biorące udział w przetargu nie są osobami wymienionymi w art. 24fa.1 ustawy o samorządzie gminnym (DzU z 2023 r., poz. 40 i 572)**,
   • numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
   • dane personalne (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
  2. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
  3. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. Spóźnienie się na przetarg spowoduje wykluczenie z licytacji.

** Art. 24fa. 1. Wójtowie, zastępcy wójtów, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, nie mogą:
2) nabywać własności lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w której wójt lub zastępca wójta pełni funkcję lub radny uzyskał mandat, ani własności lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową będącą samorządową osobą prawną.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej oraz ustanowienia lub ujawnienia służebności

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 84/19 z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

]]>