SPRZEDAŻ - przetargi na sprzedaż lokali - 11.12.2023 r.: ½ w prawie własności zab. nieruchomości przy ul. ROLNIKÓW 93, ul. DOLNYCH WAŁÓW 27/11, ul. DUNIKOWSKIEGO 1/39, ul. KOLBERGA 20/2, ul. JAGIELLONKI 1/1, ul. DASZYŃSKIEGO 27/8, ul. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 78/3

Opublikowane: 09.11.2023

<![CDATA[

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
11 grudnia 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.00 rozpocznie się V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. ROLNIKÓW 93

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż ½ udziału w nieruchomości zabudowanej
 • NIERUCHOMOŚĆ: działka nr 579 o powierzchni 1454 m², obręb Bojków, KW GL1G/00129115/6, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W przetargach ogłoszonych na 22 maja 2023 r., 17 lipca 2023 r., 28 sierpnia 2023 r., 23 października 2023 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia nieruchomości został wyznaczony na 29 listopada 2023 r.
 • W celu umówienia się na oględziny – prosimy kontaktować się do 28 listopada 2023 r. z pracownikiem ZGM, telefon: 32/338-39-53.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 114 400,00 zł
WADIUM: 5800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1150,00 zł


o godz. 9.30 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. DOLNYCH WAŁÓW 27

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 62,64 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 8,96 m2
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, łazienka, kuchnia i przedpokój
 • KONDYGNACJA: III piętro (poddasze)
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 1007/10 000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 650 o powierzchni 611 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00038302/9
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym na 23 października 2023 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 29 listopada 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 27 listopada 2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 232 200,00 zł
WADIUM: 11 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 2330,00 zł


o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 39 usytuowanego w budynku przy ul. DUNIKOWSKIEGO 1

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 55,17 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
 • KONDYGNACJA: VI piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 31/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 1365 o powierzchni 370 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00022602/7
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 29 listopada 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 27 listopada 2023 r. ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 233 400,00 zł
WADIUM: 11 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 2340,00 zł


o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. KOLBERGA 20

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 28,45 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 2,46 m2
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 39/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Kolberga 18, 20; działka nr 169 o powierzchni 869 m², obręb Zatorze, KW GL1G/00034697/6
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 30 listopada 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 27 listopada 2023 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/444-29-16.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 111 800,00 zł
WADIUM: 5600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1120,00 zł


o godz. 11.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. JAGIELLONKI 1

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 88,30 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 34/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 64/3, 66/3 o łącznej powierzchni 975 m², obręb Łabędy, KW GL1G/00151165/4
 • OBCIĄŻENIA: nieograniczona w czasie służebność przesyłu:
 1. na nieruchomości objętej niniejszą KW, z ograniczeniem wykonywania na działce nr 64/1 – w zakresie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm o długości 3,20 m wraz ze strefą ochronną (łącznie 9,00 m2), polegająca w szczególności na prawie korzystania i dostępu z przebiegającego przez tę działkę urządzenia przesyłowego w celu jego prawidłowej eksploatacji, konserwacji i modernizacji oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością. Zakres obciążenia służebnością został zaznaczony na szkicu stanowiącym załącznik do aktu notarialnego z dnia 4 listopada 2021 roku, rep. A nr 4693/2021 notariusza Krzysztofa Dykacza w Gliwicach;
 2. na nieruchomości objętej niniejszą KW, z ograniczeniem wykonywania na działce nr 66/3 – dla urządzeń infrastruktury technicznej w postaci rurociągu ziemnego rhdpe 40/3,7 z kablem światłowodowym o długości około 5,00 m i szerokości pasa technologicznego 1,00 m, co daje powierzchnię konieczną do objęcia służebnością wynoszącą 5,00 m2, polegająca w szczególności na prawie korzystania z przebiegających przez działkę ww. urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontów. Zakres obciążenia służebnością został zaznaczony na szkicu stanowiącym załącznik do aktu notarialnego z dnia 14 września 2022 roku, rep. A nr 2850/2022 notariusza Krzysztofa Dykacza w Gliwicach.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 30 listopada 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 27 listopada 2023 r. z ROM 10, ul. Anny Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 243 500,00 zł
WADIUM: 12 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 2440,00 zł


o godz. 11.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. DASZYŃSKIEGO 27

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 61,37 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
 • KONDYGNACJA: IV piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 6/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Daszyńskiego 27, Kościuszki 52; działka nr 255 o powierzchni 453 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00029092/7
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 1 grudnia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 28 listopada 2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 206 700,00 zł
WADIUM: 10 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 2070,00 zł


o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 78

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 31,85 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 11,19 m2
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 30/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Błogosławionego Czesława 78, 80, 82; działka nr 358 o powierzchni 1903 m², obręb Kolej, KW GL1G/00061256/1
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 1 grudnia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 28 listopada 2023 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 127 500,00 zł
WADIUM: 6400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1280,00 zł


*miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 5 grudnia 2023 r. wadium na konto ZGM w MILLENNIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: ,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
 2. Dostarczenie do 5 grudnia 2023 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
  1. kserokopia dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie: www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG):
   • oświadczenie, że osoby biorące udział w przetargu nie są osobami wymienionymi w art. 24fa.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 i 572 z poźn. zm.)**,
   • numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
   • dane personalne (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
  2. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
  3. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. Spóźnienie się na przetarg spowoduje wykluczenie z licytacji.

** Art. 24fa. 1. Wójtowie, zastępcy wójtów, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, nie mogą:
2) nabywać własności lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w której wójt lub zastępca wójta pełni funkcję lub radny uzyskał mandat, ani własności lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową będącą samorządową osobą prawną.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia ewentualnych kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej oraz ustanowienia lub ujawnienia służebności.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 84/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

]]>