Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2018 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2018 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Uaktualniono: 02.07.2018 / pdf

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówek wsparcia dziennego w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie  placówek wsparcia dziennego w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Aby zapoznać się z treścią rozstrzygnięcia, kliknij TUTAJ.

Okres publikacji ogłoszenia : od 02-07-2018 00:00:00 do 31-07-2031 23:59:59