Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2018 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, na przełomie 2018/2019 r., zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2018 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, na przełomie 2018/2019 r., zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom

Uaktualniono: 08.06.2018 / pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, na przełomie 2018/2019 r., zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, na przełomie 2018/2019 r., zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom

Zarządzeń Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6341/18
z 7 czerwca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację,
na przełomie 2018/2019 r., zadań publicznych Miasta Gliwice
w dziedzinie pomocy społecznej:

zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom.

Aby zapoznać się z treścią zarządzenia kliknij TUTAJ

Okres publikacji ogłoszenia : od 08-06-2018 12:20:00 do 31-12-2030 23:59:59