Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 5) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do grudnia 2019 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 5) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do grudnia 2019 roku

Dodano: 09.12.2020

Zarządzenie nr PM–744/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 maja 2019 r.

Dotyczy

Realizacja zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki

Rok

2019

Dział

Kultura

Ogłoszenie o konukrsie

Ogłoszenie o konukrsie

Dokumenty do pobrania

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 5) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do grudnia 2019 roku

Treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwce nr PM - 848/19 z dnia 1 lipca 2019 roku