NAJEM – ZBM II TBS – lokal użytkowy przy ul. Opolskiej 15/U-II (suterena)

Opublikowane: 17.03.2023

<![CDATA[

 

ZBM2

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:
1. I ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy ul. Opolskiej 15/U-II (suterena) o pow. 38,42 m2

  • Termin przetargu: 12 kwietnia 2023 r., godz. 10.00.
  • Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1030,00 zł.
    Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.tbs2.pl

]]>