INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działki nr: 539/3, 540, 541, obręb Szobiszowice

Opublikowane: 14.03.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2022 r., poz. 2213) informuje, że 13 marca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek nr:

  • 539/3, obręb Szobiszowice, poł. w Gliwicach z KW nr GL1G/00039750/1, pow. 4,1471 ha, użytek: RV – grunty orne/0,3516 ha, Bi – inne tereny zabudowane/3,7955 ha,
  • 540, obręb Szobiszowice, poł. na płd. od ul. Myśliwskiej w Gliwicach, z KW nr GL1G/00039749/1, pow. 0,7934 ha, użytek: RV – grunty orne,
  • 541, obręb Szobiszowice, poł. przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach, z KW nr GL1G/00046422/5, pow. 0,4234 ha, użytek: RV – grunty orne.

Cena wywoławcza brutto: 9 927 000,00 zł
Wymagane wadium: 992 700,00 zł

Do 7 marca 2023 r. nie wniesiono wadium.
Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

]]>