INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działki nr: 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2, 538/3, obręb Ligota Zabrska-2

Opublikowane: 01.12.2022

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 29 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2, 538/3, obręb Ligota Zabrska, o łącznej pow. gruntu 2,2759 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00038761/4, położonej w Gliwicach na wschód od ul. Pszczyńskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 14 300 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Do 22 listopada 2022 r. nie wniesiono wadium.
Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

]]>