INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działki nr: 188, 191, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, obręb Kozłówka-1

Opublikowane: 10.02.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 31 stycznia 2023 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działki nr: 188, 191, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, o łącznej powierzchni 0,6271 ha, obręb Kozłówka, zapisanej w KW nr GL1G/00018855/4.

Przetarg odbył się o godz. 11.00.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 1 700 000 zł brutto.
Do 24 stycznia 2023 r. nie wniesiono wadium. Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.
Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)

]]>