INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działki: nr 17, 19, 20, 1819, obręb Szobiszowice

Opublikowane: 17.03.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 8 marca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki: nr 17 o pow. 0,0263 ha, obręb Szobiszowice, nr 19 o pow. 0,0094 ha, obręb Szobiszowice, zapisane w KW nr GL1G/00019250/0; nr 20 o pow. 0,0230 ha, obręb Szobiszowice; nr 1819 o pow. 0,0018 ha, obręb Szobiszowice, zapisane w KW nr GL1G/00019251/7; położone w Gliwicach przy ul. Darz Bór.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 173 100,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Cena osiągnięta w przetargu: 231 320,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
Minimalne postąpienie: 1740,00 zł
Wadium: 17 310,00 zł

Do 1 marca 2023 r. wniesiono 5 wadiów.
Najwyższą cenę zaoferowali państwo Alicja i Krzysztof Padak.
Przetarg zakończono wynikiem pozytywnym.

]]>