INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działki nr: 164/1, 166/2, obręb Ligota Zabrska

Opublikowane: 02.09.2022

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 30 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki nr: 164/1 o pow. 0,0216 ha, obręb Ligota Zabrska, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00039279/5 oraz 166/2 o pow. 0,0768 ha, obręb Ligota Zabrska, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00039216/6. Kompleks położony jest przy ul. Dolnej w Gliwicach i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 264 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Do 23 sierpnia 2022 r. nie wniesiono wadium.
Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

]]>