INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działki: nr 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, obręb Niepaszyce Północ

Opublikowane: 03.03.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW

Prezydent Miasta Gliwice zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 21 lutego 2023 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzone zostały II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gliwicach przy ul. Starogliwickiej, obręb Niepaszyce Północ, obejmujące udział wynoszący 1/6 w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ, KW nr GL1G/00120747/2 oraz następujące działki:


► nr 152/3, pow. 0,1080 ha, zapisana w KW nr GL1G/00120747/2. Przetarg odbył się o godz. 10.00.
Cena wywoławcza nieruchomości: 351 450,00 zł brutto.
Do 14 lutego 2023 r. nie wniesiono wadium i przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.


nr 152/4, pow. 0,1027 ha, zapisana w KW nr GL1G/00120747/2. Przetarg odbył się o godz. 11.00.
Cena wywoławcza nieruchomości: 334 980,00 zł brutto.
Do 14 lutego 2023 r. nie wniesiono wadium i przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.


►nr 152/5, pow. 0,1070 ha, zapisana w KW nr GL1G/00120747/2. Przetarg odbył się o godz. 12.00.
Cena wywoławcza nieruchomości: 348 300,00 zł brutto.
Do 14 lutego 2023 r. nie wniesiono wadium i przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.


► nr 152/6, pow. 0,1085 ha, zapisana w KW nr GL1G/00120747/2. Przetarg odbył się o godz. 13.00.
Cena wywoławcza nieruchomości: 352 980,00 zł brutto.
Do 14 lutego 2023 r. nie wniesiono wadium i przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

]]>