INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działki nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice

Opublikowane: 24.11.2022

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 22 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice, położone przy ul. Brzechwy w Gliwicach, stanowiące własność Miasta Gliwice.

Do 16 listopada 2022 r. nie wniesiono wadium.

Cena wywoławcza brutto: 7 000 000,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931).

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

]]>