INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działki nr 1168 i 1169, obręb Stare Miasto-1

Opublikowane: 27.09.2022

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2022 r., poz. 2213) informuje, że 23 września 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej działki nr 1168 i 1169, obręb Stare Miasto, o pow. 0,0483 ha, zabudowanej budynkiem poł. przy ul. S. Moniuszki 13 w Gliwicach, o pow. użytkowej 1630,81 m², KW GL1G/00057598/3.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 633 000,00 zł
zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., poz. 196.

Do 16 września 2022 r. nie wniesiono wadium.
Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

]]>