INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działka nr 942/2, obręb Kłodnica

Opublikowane: 09.03.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 7 marca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 942/2, obręb Kłodnica, poł. przy ul. Szobiszowickiej 6A w Gliwicach, o pow. 0,0298 ha, zabudowanej budynkami nr 1474, 1623 o pow. użytkowej 169,74 m2, użytek Bi – inne tereny zabudowane, KW nr GL1G/00010517/7.

Cena wywoławcza brutto: 209 000,00 zł
Wymagane wadium: 20 900,00 zł

Do 1 marca 2023 r. nie wniesiono wadium.
Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

]]>