INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działka nr 39, obręb Zatorze

Opublikowane: 23.02.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 14 lutego 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 39, obręb Zatorze, o pow. 0,0510 ha, zabudowana budynkami poł. przy ul. Świętojańskiej 13 w Gliwicach o pow. użytkowej 357,89 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00029435/4.

Do 8 lutego 2023 r. wniesiono 3 wadia.
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 3 uczestników.

Cena wywoławcza brutto: 348 000,00 zł
Cena brutto osiągnięta w przetargu: 632 240,00 zł
zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.

Przetarg zakończono wynikiem pozytywnym.
Najwyższa cena została zaoferowana przez Piotra Boguszewskiego i Bogusławę Boguszewską.

 

]]>