INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działka nr 39, obręb Zatorze

Opublikowane: 18.06.2024

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 17 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 39, obręb Zatorze, o pow. 0,0510 ha, zabudowana budynkami o numerach ewid. 84, 91 i 101 poł. przy ul. Świętojańskiej 13 w Gliwicach, o łącznej pow. użytkowej 357,89 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00029435/4.

Cena wywoławcza brutto: 603 000,00 zł
zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.
Wadium: 60 300,00 zł

Do 11 czerwca 2024 r. nie wniesiono wadium.
Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 0
Liczba uczestników niedopuszczonych do przetargu: 0
Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

]]>