INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działka nr 371/6, obręb Kuźnica

Opublikowane: 10.02.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.) informuje, że 31 stycznia 2023 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A został przeprowadzony II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Gliwice, obejmującą zabudowaną działkę nr 371/6, obręb Kuźnica, KW GL1G/00122499/2, o powierzchni 1,8823 ha, wraz z przeniesieniem prawa własności budynku hali produkcyjnej o pow. użytkowej 5705 m2.

Cena wywoławcza brutto wynosiła: 6 800 000,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.), nieruchomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.

Do 24 stycznia 2023 r. nie wniesiono wadium.
Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

]]>