INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - dz. nr 836/2, obręb Przyszówka

Opublikowane: 25.11.2022

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 15 listopada 2022 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 836/2, obręb Przyszówka, o powierzchni 0,1825 ha, zapisanej w KW nr GL1G/00034729/0.

Przetarg odbył się o godz. 10.00.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 662 000 zł brutto.
Do 8 listopada 2022 r. wniesiono 1 wpłatę wadium i do przetargu dopuszczono 1 uczestnika.

Cena osiągnięta w przetargu: 668 620,00 zł brutto
Nabywcą nieruchomości zostali państwo Roksana i Tomasz Świątek.

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

]]>