INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ LOKALI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 22 SIERPNIA 2022 r.

Opublikowane: 30.08.2022

<![CDATA[

Gliwice, 30 sierpnia 2022 r.

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
pl. Inwalidów Wojennych 12,
44-100 Gliwice, tel. 32/338-39-53

ZGM_logo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ LOKALI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 22 SIERPNIA 2022 r., PRZEPROWADZONYCH W ZGM PRZY PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 3 W GLIWICACH


O godz. 11.15 rozpoczął się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Gliwicach przy ul. Lutyckiej 3, wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 354 o powierzchni 182 m2, obręb Politechnika, KW GL1G/00026278/4. Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 11 oferentów.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 164 000,00 zł
  • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła: 249 600,00 zł

Przetarg wygrali państwo Agnieszka i Maciej Brodala.


O godz. 12.00 rozpoczął się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 9 położonego w Gliwicach przy ul. Jagiellonki 60, wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 11 o powierzchni 1599 m2, obręb Łabędy, KW GL1G/00039498/6. Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 4 oferentów.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 54 100,00 zł
  • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła: 83 300,00 zł

Przetarg wygrał pan Dawid Szeja.

]]>