INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ LOKALI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 22 SIERPNIA 2022 r.

Opublikowane: 30.08.2022

<![CDATA[

Gliwice, 30 sierpnia 2022 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
pl. Inwalidów Wojennych 12,
44-100 Gliwice,
tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

ZGM_logo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ LOKALI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 22 SIERPNIA 2022 r.


Ul. Sopocka 6 – sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2b wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu (działka nr 354 o powierzchni 1708 m2, obręb Brzezinka, KW GL1G/00048271/5).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 188 700,00 zł


Ul. Sopocka 6 – sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2c wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu (działka nr 354 o powierzchni 1708 m2, obręb Brzezinka, KW GL1G/00048271/5).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 127 000,00 zł


Ul. Zwycięstwa 27 – sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu (działki nr 122 i 123 o łącznej powierzchni 631 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00032786/3).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 294 300,00 zł


Komisja przetargowa stwierdziła, że do 16 sierpnia 2022 r. (tj. do wyznaczonego w ogłoszeniu terminu do wniesienia wadium) nie odnotowano wpłat wadium upoważniających do wzięcia udziału w licytacji dotyczącej sprzedaży powyższych nieruchomości.
Z uwagi na brak ofert w przetargach nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

]]>