Miasto Gliwice - Klaster logistyczny

Sonda

Który z gliwickich zabytków podoba Ci się najbardziej?


Klaster logistycznyKontakt

 

W dniu 14 czerwca br. w gliwickim ratuszu miało miejsce podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania Sieci współpracy branży logistycznej i transportowej. List podpisało 14 podmiotów działających w tych branżach oraz ich otoczeniu. Podpisanie listu wieńczy pierwszy etap przygotowań inicjatywy klastrowej oraz dowodzi realnego zainteresowania podmiotów skupionych wokół działalności logistycznej integracją i kooperacją mającymi na celu zintensyfikowany rozwój oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań biznesowych w mieście i regionie. Jest efektem spotkań przedstawicieli przedsiębiorstw z branży logistycznej, instytucji otoczenia biznesu, samorządu i uczelni wyższych zainicjowanych w marcu br. W wyniku tych spotkań podjęto decyzję o próbie zawiązania sieci współpracy. Uczestnicy uzgodnili, iż do końca roku będzie ona miała status nieformalny, a koordynacją prac zajmie się Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Jeszcze do końca 2011 roku planowane są dalsze działania mające na celu ustanowienie formalnej struktury Sieci współpracy.

Klaster logistyczny ma być nową formą współpracy firm i instytucji skupionych wokół branży logistycznej w celu rozwoju branży w Gliwicach i województwie śląskim. Zadania, jakie stawia przed sobą nowo powstająca sieć to: rozwijanie kompetencji kadr branży logistycznej i transportowej, pozycjonowanie Gliwic i województwa śląskiego na międzynarodowej mapie centrów logistycznych, inicjowanie i wdrożenie wspólnych projektów, współpracę w zakresie analizy rynku.

Na uczestnictwo w klastrze zdecydowały się następujące firmy i instytucje:

 1. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
 2. Aeroklub Gliwice
 3. Air Container Logistics Poland Sp. z o. o.
 4. Cushman &Wakefield Polska Sp. z o.o.
 5. Detruck Sp. z o.o.
 6. Esa s.r.o. Sp. z o.o. Odział w Polsce
 7. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 8. LogTec s.c.
 9. Müller - die Lila Logistik Polska Sp. z o.o.
 10. Panopa Logistik Polska Sp. z o.o.
 11. Politechnika Śląska w Gliwicach
 12. SILS Centre Gliwice Sp. z o.o.
 13. Śląskie Centrum Logistyki S.A.
 14. Urząd Miejski w Gliwicach

Po podpisaniu umowy współpracy do Sieci dołączyły: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Zespól Szkół Ekonomiczno –Technicznych w Gliwicach.

Jedną z najważniejszych cech inicjatywy klastrowej branż logistycznej i transportowej w Gliwicach jest jej otwartość. Do grona sygnatariuszy listu intencyjnego, a w wkrótce i zapewne do grona członków Sieci może dołączyć każdy podmiot, który jest zainteresowany działaniem Sieci i jej współtworzeniem na zasadach określonych przez jej uczestników. Ideą przyświecającą takiej otwartości jest możliwie najpełniejsze wykorzystanie efektu synergii, który osiąga się dzięki Sieci współpracy oraz wyzwolenie postaw proaktywnych.

Polecamy galerie

 Sekap

Miejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480 Projekt i realizacja: edirect - Tworzenie stron www