Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1):

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100).
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - iod@um.gliwice.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu w trakcie wyboru zadań do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
  4. Podstawa prawna: RODO art. 6.1.e, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), §14 załącznika do uchwały nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8156 z późn. zmianami).
  5. Dane pozyskane w toku głosowania nie będą udostępniane.
  6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, czyli wyboru zadań do realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do głosowania.
  9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Głosowanie w formie elektronicznej rozpocznie się w dniu 2 września 2019 r. o godzinie 8:00
i potrwa do dnia 23 września 2019 r. do godziny 20:00

Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden na projekt w dowolnej dzielnicy
jeden na projekt ogólnomiejski (na dwóch oddzielnych formularzach).

Dla ważności głosu należy podać wszystkie wymagane dane osobowe.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA NA
PROJEKTY DZIELNICOWE


LISTA PROJEKTÓW DZIELNICOWYCH


DZIELNICA BAILDONA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 304 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Zabezpieczenie schronów057Zabezpieczenie schronów na skwerze przy ul. Brzozowej 10-16 - wykonanie tarasów z wysokiej jakości drewna.50 600 zł
2Place zabaw i sprzęt dla szkoły244Doposażenie placów zabaw przy ZSP nr 6, sali gimnastycznej w sprzęt do narciarstwa biegowego i kolarstwa górskiego i sali muzycznej w sprzęt nagłaśniający.128 600 zł
SUMA: 179 200 zł

DZIELNICA BOJKÓW
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 170 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Spektakle i warsztaty153Udział 30-osobowej grupy niezamożnych mieszkańców w 10 spektaklach i 10 warsztatach w Teatrze Miejskim w Gliwicach.15 000 zł
2Przejscie dla pieszych197Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie kościoła. 20 000 zł
3Kurs samoobrony198Techniki samoobrony dla kobiet, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. 15 000 zł
4Zagospodarowanie terenu210Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury - w tym budowa historycznej ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej.120 000 zł
SUMA: 170 000 zł

DZIELNICA BRZEZINKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 162 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Plac zabaw003Doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci oraz w leżaki.162 000 zł
2Gimnastyka 117Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.6 000 zł
3Park linowy229Linowa trasa wspinaczkowa dla dzieci ze zjeżdżalnią rurową.162 000 zł
4Parking rowerowy239Budowa zadaszonego parkingu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy przystanku autobusowym w rejonie ul. Kozielskiej i Wałbrzyskiej. 23 500 zł
SUMA: 353 500 zł

DZIELNICA CZECHOWICE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 126 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Festyn 033Festyn rodzinny dla mieszkańców dzielnicy połączony z imprezą z okazji Dnia Dziecka14 000 zł
2Wiata072Budowa wiaty wykorzystywanej podczas organizacji spotkań w plenerze przy Starej Szkole.100 000 zł
3Uporządkowanie terenu 073Uporządkowanie terenu i posadowienie 10 nowych ławek na placu przy Starej Szkole.15 000 zł
4Zagospodarowanie terenu 290Usunięcie istniejących płyt betonowych, wybrukowanie terenu wokół kapliczki oraz nasadzenia roślin zimozielonych przy ogrodzeniu wzdłuż ul. Toszeckiej oraz Nad Łąkami.54 000 zł
SUMA: 183 000 zł

DZIELNICA KOPERNIKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 318 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Miejsca postojowe034Utwardzenie terenu oraz wykonanie 10 miejsc postojowych z płyt ażurowych na przedłużeniu ul. Jowisza.80 000 zł
2Zajęcia dla seniorów 036Cykl całorocznych zajęć ruchowych dla seniorów 60+, prowadzonych pod nadzorem fizjoterapeuty - 38 zajęć dla 30 uczestników.9 000 zł
3Street workout070Montaż urządzeń street workout i bezpiecznej nawierzchni.100 000 zł
4Gimnastyka 088Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.6 000 zł
5Huśtawka121Zakup i montaż huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni.30 000 zł
6Miejsca postojowe186Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Syriusza.150 000 zł
7Ławki292 + 027Montaż dodatkowych 8 ławek przy alei Ks. Witoszka.12 000 zł
SUMA: 387 000 zł

DZIELNICA LIGOTA ZABRSKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 153 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Skwer 275Wykonanie projektu i rekultywacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej.100 000 zł
2Zajęcia sportowe277Organizacja całorocznych (z wyłączeniem wakacji) zajęć sportowych - piłka nożna, siatkówka, koszykówka, sztuki walki i inne gry zespołowe dla dzieci i młodzieży.49 500 zł
SUMA: 149 500 zł

DZIELNICA ŁABĘDY
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 414 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Plac zabaw024Wymiana nawierzchni i montaż urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia i ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Planetarnej/Piaskowej.350 000 zł
2Chodniki054Wykonanie 3 odnóg chodnika od ul. Przyszowskiej w rejonie bloku przy ul. Wrześniowej 1-3.30 000 zł
3Plac zabaw068Stworzenie na terenie SP nr 32 ogólnodostępnego sensoryczno-naukowego placu zabaw -10 interaktywnych urządzeń edukacyjnych.198 000 zł
4Gimnastyka251Organizacja raz w tygodniu zajęć gimnastycznych dla 50 kobiet powyżej 18 roku życia w miesiącach III - XII (bez wakacji).12 000 zł
5Sygnalizacja ostrzegawcza252Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej na 3 przejściach dla pieszych: w rejonie Biedronki oraz na skrzyżowaniach ul. Strzelców Bytomskich z ul. Chatka Puchatka i ul. Radosną.60 000 zł
6Chodnik 253Remont chodnika dla pieszych w ciągu ul. Partyzantów od nr 30 do ul. Fiołkowej.150 000 zł
7Zumba fitness254Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby fitness dla 50 kobiet powyżej 18 roku życia - w miesiącach IV - XI (prócz wakacji).10 000 zł
8Miejsca postojowe255Budowa do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów.96 000 zł
9Aktywizacja seniorów 256Całoroczny cykl imprez zawierający: 6 koncertów, 3 wycieczki, 2 spektakle teatralne lub filmy, 3 spotkania edukacyjne, 3 spotkania przy muzyce dla osób w wieku 65+.50 700 zł
10Street workout 257Montaż urządzeń street workout oraz bezpiecznej nawierzchni na terenie Piaskowej Doliny.100 000 zł
11Chodnik259Budowa chodnika wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od ul. Pułaskiego do Biedronki.270 000 zł
12Siłownia zewnętrzna261Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu - montaż urządzeń na terenie Piaskowej Doliny.100 000 zł
13Tenis stołowy 262Organizacja zajęć z tenisa stołowego dla 40 dzieci, raz w tygodniu po 2 godziny, w miesiącach II - VI i IX - XI.16 000 zł
14Warsztaty kreatywne264Cykl warsztatów artystycznych dla rodzin. 30 spotkań po 1,5 godziny - każde spotkanie dla 15 rodziców z dziećmi (3-12 lat).27 000 zł
15Pierwsza pomoc265Organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i dorosłych.4 800 zł
SUMA: 1 474 500 zł

DZIELNICA OBROŃCÓW POKOJU
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 217 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Plac zabaw 035Wymiana urządzeń i nawierzchni, likwidacja trzech urządzeń siłowych, przeniesienie stołu do ping-ponga poza teren placu zabaw przy ul. Paderewskiego.217 000 zł
2Droga rowerowa062Budowa drogi dla rowerów łączącej ul. Tarnogórską z ul. Przydrożną.210 000 zł
3Sala gimnastyczna233Modernizacja małej sali gimnastycznej SP nr 39 - uzupełnienie tynków, wymiana oświetlenia, malowanie sali i korytarza.57 000 zł
4Kurs aktywizacyjny281Kurs aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców - 20 warsztatów, średnio 2 razy w miesiącu.12 000 zł
5Kurs komputerowy283Organizacja kursu z zakresu obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) - 40 godzin zakończone certyfikatem.30 500 zł
SUMA: 526 500 zł

DZIELNICA OSTROPA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 171 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Lampy solarne 032Budowa 3 solarnych lamp przy przejściach dla pieszych przy ul. Daszyńskiego w rejonie przystanku Ostropa Poczta, Ostropa Skrzyżowanie i byłej restauracji "Balaton". 40 000 zł
2Ubrania bojowe090Zakup 14 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Ostropa.37 100 zł
3Siłownia zewnętrzna 177Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-ruchowej przy SP nr 3 - montaż 6 kompletów urządzeń, ławek, tablic informacyjnych.171 000 zł
4Zakup sprzętu 188Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, festynów w SP nr 3 - rozkładane namioty, stoły, ławki.12 500 zł
5Meble ogrodowe280Zakup 5 zestawów mebli ogrodowych, składanych - ław i stołów - dla potrzeb organizacji przedsięwzięć w dzielnicy.3 000 zł
SUMA: 263 600 zł

DZIELNICA POLITECHNIKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 206 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Aktywizacja seniorów 110Organizacja 38 warsztatów gimnastycznych, 3 wycieczek do gliwickich atrakcji turystycznych oraz 3 spacerów po mieście z przewodnikiem.15 300 zł
2Spotkania z kulturą232Cykl ogólnodostępnych spotkań z kulturą - 8 warsztatów rękodzielniczych i 3 wydarzenia kulturalne. 12 000 zł
SUMA: 27 300 zł

DZIELNICA SIKORNIK
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 372 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Plac zabaw 166Wymiana nawierzchni oraz urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Derkacza.350 000 zł
2Korty 196Budowa 2 kortów do badmintona na terenie SP nr 41 - sztuczna nawierzchnia, ławki, kosze. 143 000 zł
3Strefa relaksu 288Zakup i montaż mebli miejskich (2 hamaki, 2 leżaki, 2 stoliki) na terenie placu zabaw przy ul. Bekasa z zachowaniem strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych.50 000 zł
4Plac zabaw298Rozbudowa placu zabaw przy SP nr 23 o strefę zabaw i aktywności z nawierzchnią poliuretanową - huśtawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia edukacyjne, zjeżdżalnie, ławki.290 000 zł
SUMA: 833 000 zł

DZIELNICA SOŚNICA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 477 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Jezdnia007Wyasfaltowanie nieutwardzonej części ul. Bema.360 000 zł
2Plac zabaw064Powiększenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dzionkarzy. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia.450 000 zł
3Wydarzenia 122Organizacja 18 wydarzeń dla dzieci i dorosłych w Filii nr 16 MBP - teatrzyki, warsztaty, zabawy, spotkania literackie.15 000 zł
4Chodnik125Budowa chodnika i zatok postojowych wzdłuż ul. Młodzieżowej (po stronie numerów nieparzystych) - od ul. Sikorskiego do ul. Jedności.433 400 zł
5Monitoring 127Rozbudowa monitoringu miejskiego - montaż kamer na boisku sportowym przy ul. Skarbnika, skrzyżowaniu ul. Jedności i Przedwiośnie, ul. Wielickiej i Korczoka oraz ul. Wielickiej i Odrowążów.282 000 zł
6Zatoki postojowe131Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Przedwiośnie - od kościoła pw. Św. Jacka do przejścia między basenami; działka nr 2065, obręb Sośnica.320 000 zł
7Miejsca postojowe132Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 623, obręb Sośnica, przy ul. Odrowążów. 61 200 zł
8Pumptrack 214Wykonanie toru typu pumptrack na terenie za basenem "Neptun".250 000 zł
9Street workout 215Wykonanie projektu street workoutu, bezpiecznej nawierzchni i montaż zestawu drążków w okolicy istniejącej siłowni przy ul. Dzionkarzy.100 000 zł
SUMA: 2 271 600 zł

DZIELNICA STARE GLIWICE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 243 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Kurtyna wodna 235Montaż w sezonie letnim kurtyny wodnej przy ul. Sadowej.10 000 zł
2Przejście dla pieszych236Montaż znaku aktywnego na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kozielskiej 135-139.20 000 zł
3Ćwiczenia dla seniorów247Ćwiczenia fizyczne z użyciem pierścieni wibrujących smovey.15 000 zł
4Biegi 269Cykl biegów przełajowych pod opieką instruktora - 5 biegów, po jednym w miesiącu.5 000 zł
5Zajecia sportowe271Organizacja zajęć sportowych - piłka nożna, koszykówka, nordic walking, techniki bezpiecznego upadania i korygujące wady postawy oraz wycieczki rowerowe. 46 000 zł
6Strefa relaksu272Rozbudowa strefy relaksu przy ul. Sadowej. Wykonanie toru do jazdy na rolkach zgodnie z dokumentacją projektową.180 000 zł
SUMA: 276 000 zł

DZIELNICA SZOBISZOWICE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 365 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Gimnastyka 134Cykl całorocznych zajęć gimnastycznych dla 20-25 osób w wieku powyżej 50 lat - 38 zajęć w godzinach popołudniowych.8 300 zł
2Wieczorki taneczne 135Organizacja trzech wieczorków tanecznych z warsztatami tanecznymi w karnawale, latem i jesienią.9 000 zł
3Chodniki 170Remont chodników po obu stronach ul. Św. Andrzeja.170 000 zł
4Rozgrywki piłkarskie171Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 7.16 000 zł
5Teatrzyki 172Organizacja 6 spektakli teatralnych dla dzieci w Filii nr 20 MBP.3 000 zł
6Aqua aerobik181Organizacja zajęć aqua aerobiku - 3 grupy po 15 osób do 30 roku życia na basenie "Delfin".26 000 zł
7Joga 182Cykliczne zajęcia jogi dla seniorów - 42 warsztaty w grupach po 30 osób.8 200 zł
8Warsztaty taneczne183Warsztaty tańca towarzyskiego dla 30 osób - w miesiącach I - VI oraz IX - XI. 16 000 zł
9Nordic walking 184Organizacja zajęć nordic walking - 2 grupy wiekowe (do 50 i 50+) po 15 osób, w miesiącach V - X, ok. 55 godzin łącznie.7 000 zł
10Kurs samoobrony190Techniki samoobrony, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. 15 000 zł
11Zajęcia integrujące 191Cykl zajęć integrujących młodzież - 60 godzin zajęć sportowych oraz 6 wycieczek na terenie miasta.17 000 zł
12Zajęcia dla dzieci192Zajęcia integracyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodziców - 16 spotkań po 2 godziny.5 600 zł
13Plac zabaw 193 + 025Wymiana nawierzchni i urządzeń z zachowaniem istniejącego ogrodzenia placu zabaw na skwerze Nacka przy ul. Toszeckiej/Mastalerza.350 000 zł
14Zajęcia taneczne 204Zajęcia taneczne dla dzieci (7-12 lat) - 40 osób, raz w tygodniu po 1 godzinie (w grupach po 20 dzieci), przez cały rok (oprócz wakacji), w  SP nr 7 i 20.32 000 zł
15Plac zabaw 243Przebudowa placu zabaw przy SP nr 7. 317 800 zł
SUMA: 1 000 900 zł

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 391 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Droga dojazdowa011Remont drogi dojazdowej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Zygmunta Starego 19 - od ul. Ziemowita do bramy placówki.290 000 zł
2Pijalnia wody 030Wykonanie przyłącza wody oraz zakup i montaż podręcznej pijalni wody w pobliżu siłowni w Parku Chopina.25 000 zł
3Nasadzenia 042Wykonanie nasadzeń 20 drzew i 40 krzewów na terenie Parku Chopina - uzupełnienie miejsc po usuniętych drzewach.30 000 zł
4Plac zabaw 067Wymiana urządzeń zabawowych i bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej.391 000 zł
5Street workout 179Montaż małego zestawu drążków do podciągania przy siłowni w Parku Chopina.70 000 zł
6Gimnastyka268Cykl 30 zajęć gimnastycznych w wodzie dla seniorów w SP nr 28 - raz w tygodniu po 45 minut dla grupy ok. 30 osób. 10 500 zł
SUMA: 816 500 zł

DZIELNICA TRYNEK
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 455 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Plac zabaw 031Wymiana urządzeń i nawierzchni z zachowaniem układu ciągów komunikacyjnych na placu zabaw przy ul. Piastowskiej.300 000 zł
2Parking051Rozbudowa wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz naprawą istniejącej nawierzchni parkingu przy ul. Pszczyńskiej 112 A-D.140 000 zł
3Język angielski 085Organizacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Grupy dla początkujących i średnio zaawansowanych. 54 000 zł
4Warsztaty 086Organizacja raz miesiącu warsztatów rękodzieła artystycznego dla dzieci i dorosłych w Filii nr 15 MBP.8 400 zł
5Gimnastyka 091Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.6 000 zł
6Aqua aerobik 092Organizacja 30 zajęć z aqua aerobiku dla 20 osób powyżej 30 roku życia - w miesiącach III - VI i IX - XII.15 000 zł
7Zajęcia bokserskie099Organizacja ogólnorozwojowych zajęć z elementami boksu - cykl trzymiesięcznych zajęć raz w tygodniu.6 000 zł
8Rozgrywki piłkarskie154Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 10.14 000 zł
9Sprzęt sportowy 156Zakup sprzętu na zajęcia ogólnorozwojowe organizowane przez Radę Dzielnicy w ZSP nr 1 - piłki, koszulki, drabinki, itp.12 000 zł
10Zagospodarowanie terenu168Wykonanie chodników i zatok postojowych dla 4 aut, montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci, wymiana 2 lamp i rekultywacja trawnika na części działki nr 966/6, obręb Trynek.165 000 zł
11Zieleniec174Remont odcinka murku w ciągu ul. Piastowskiej (w rejonie biblioteki) wraz z obsadzeniem terenu zielonego różami.30 000 zł
12Kompleks wspinaczkowy 194Wykonanie projektu i montaż skałek, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ciągów komunikacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej przy Orliku przy ul. Jasnej.200 000 zł
13Stacja napraw rowerów 195Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów przy ul. Żwirki i Wigury obok obecnie funkcjonującej wypożyczalni rowerów miejskich. 6 500 zł
14Zajęcia tai-chi297Organizacja zajęć tai-chi dla 30 osób powyżej 35 roku życia.24 000 zł
SUMA: 980 900 zł

DZIELNICA WILCZE GARDŁO
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 134 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Nasadzenia218Zakup i posadzenie roślin cebulowych na Placu Jaśminu.50 000 zł
2Zakup sprzętu219Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, pikników, festynów i konkursów organizowanych przez Radę Dzielnicy oraz szkołę - 20 kompletów ławostołów.9 000 zł
3Teatrzyki dla dzieci220Prezentacja 4 przedstawień małych form teatralnych skierowanych do dzieci, w sali wielofunkcyjnej przy Placu Jaśminu.10 000 zł
4Wynajem sali221Wynajem sali przy Placu Jaśminu 2 dla potrzeb organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych.45 000 zł
5Parkingi rowerowe222Budowa parkingów rowerowych, montaż stacji napraw rowerów i tablicy informacyjnej z mapą tras rowerowych w rejonie Placu Jaśminu.23 000 zł
6Monitoring 223Rozbudowa monitoringu - montaż kamer w okolicach wjazdu na Plac Jaśminu oraz boiska sportowego i placu zabaw przy ul. Orchidei.112 000 zł
SUMA: 249 000 zł

DZIELNICA WOJSKA POLSKIEGO
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 351 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Street workout 087Budowa street workoutu - wykonanie nawierzchni i montaż zestawu drążków w pobliżu siłowni w Parku Starokozielskim.100 000 zł
2Gimnastyka 089Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.6 000 zł
3Plac zabaw 115Przebudowa placu zabaw w Parku Starokozielskim z zachowaniem istniejącego ogrodzenia. Wymiana urządzeń zabawowych, nawierzchni z mat przerostowych z uwagi na istniejące drzewa, wykonanie nasadzeń. 350 000 zł
4Droga dojazdowa136Remont dojazdu do żłobka miejskiego i przedszkola; działka nr 1671, obręb Nowe Miasto.110 000 zł
5Zajęcia piłkarskie137Organizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży - 2 razy w tygodniu dla 2 grup wiekowych (6-9, 10-12 lat) - w miesiącach V - IX. 16 000 zł
6Plac zabaw167Wymiana nawierzchni i urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Gagarina.350 000 zł
7Gimnastyka 242Cykl 38 zajęć gimnastycznych z elementami aerobiku dla pań i panów 60+, w grupach po 15-20 osób.7 600 zł
8Warsztaty kreatywne 273Cykl 16 warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych - zajęcia florystyczne, świeczkarskie, mydlarskie, biżuteryjne, pirograficzne, filcowania, scrapbooking, decoupage. 13 000 zł
9Pumptrack 279Wykonanie projektu oraz budowa toru typu pumptrack obok CH Arena - działka nr 70, obręb Kłodnica.300 000 zł
SUMA: 1 252 600 zł

DZIELNICA WÓJTOWA WIEŚ
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 230 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Remont zjazdu012Wymiana nawierzchni zjazdu przy ul. Daszyńskiego 81-83.50 000 zł
2Zagospodarowanie terenu056Wykonanie trawników, chodnika z kostki brukowej oraz wyłożenie płytami ażurowymi fragmentów drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Długosza a ul. Zawiszy Czarnego.50 000 zł
3Karate 163Organizacja w ciągu 5 miesięcy 40 zajęć karate dla dzieci. 6 500 zł
4Nasadzenia 234Wykonanie nasadzeń 4 drzew (klon kulisty lub grab kolumnowy) w pasie zieleni przy ul. Zawiszy Czarnego w rejonie budynku nr 13 i Kazimierza Wielkiego 15.5 200 zł
SUMA: 111 700 zł

DZIELNICA ZATORZE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 373 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Chodnik 026Remont chodnika w ciągu ul. H. Bienka wzdłuż budynków nr 1-7.120 000 zł
2Warsztaty 095Organizacja 15 warsztatów rękodzieła dla dzieci i dorosłych w Filii nr 17 MBP.7 600 zł
3Oświetlenie solarne096Oświetlenie skweru pomiędzy ul. Poniatowskiego - Czarnieckiego - Żółkiewskiego - Wolskiego.50 000 zł
4Wykłady098Organizacja 10 wykładów o tematyce kulturalnej, podróżniczej i zdrowotnej w Filii nr 17 MBP.7 000 zł
5Plac zabaw 100Rewitalizacja placu zabaw przy SP nr 18 - zwiększenie powierzchni placu, bezpiecznej nawierzchni, wymiana urządzeń, wydzielenie stref zabaw, ogrodzenie.150 000 zł
6Wieczorki taneczne102Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami wokalno-aktorskimi dla ok. 400 mieszkańców osiedla.17 000 zł
7Nagłośnienie 103Stworzenie bogatej oferty edukacyjno-rozrywkowej mieszkańcom dzielnicy poprzez doposażenie auli szkoły (GCE) w niezbędny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy. 35 000 zł
8Teatrzyki 104Organizacja 4 spektakli teatralnych dla dzieci w Filii nr 17 MBP.3 200 zł
9Zajęcia dla dzieci108Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia organizowane w Filii nr 17 MBP.20 000 zł
10Siłownia zewnętrzna 109Montaż dodatkowych urządzeń siłowych na skwerze przy ul. H. Bienka.60 000 zł
11Fitness116Organizacja całorocznych zajęć fitness - treningi wzmacniające, zajęcia mentalne oraz choreograficzne.63 000 zł
12Warsztaty164Cykl całorocznych zajęć dla mieszkańców - w sumie 752 godziny warsztatów przyrodniczych, zielarskich, plastycznych, ekologicznych, komputerowych oraz sportowo-rekreacyjnych.175 500 zł
13Kurs samoobrony165Ocena zagrożeń, nauka technik samoobrony, poprawa sprawności fizycznej - 48 spotkań dla grupy kilkuset osób. 20 000 zł
14Warsztaty krawieckie 231Stworzenie możliwości prowadzenia zajęć z krawiectwa w SP nr 15 - zakup niezbędnego sprzętu krawieckiego i materiałów.45 000 zł
SUMA: 773 300 zł

DZIELNICA ŻERNIKI
Kwota przeznaczona na realizację zadań w dzielnicy: 184 000 zł
Lp.
Nazwa projektu Numer wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt projektu w złotych
Proszę wybrać
1Chodnik 013Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Śniadeckich - od ul. Tarnogórskiej do ul. Kadłubka.170 000 zł
2Sala gimnastyczna 017Poprawa warunków realizacji zajęć dla mieszkańców i uczniów w SP nr 13 - cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wykonanie nowych zabezpieczeń ścian.96 000 zł
3Trasa rekreacyjno-sportowa071Wykonanie linarium, montaż stacji napraw rowerów.184 000 zł
SUMA: 450 000 zł


Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, a podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Administratorem danych osobowych zebranych podczas głosowania jest Prezydent Miasta Gliwice.
Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji głosowania i nie będą przekazywane osobom trzecim. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe, a podanie ich jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosów.


Oddanie głosu możliwe jest w okresie od 02.09.2019 08:00 do 23.09.2019 20:00