Głosowanie w formie elektronicznej rozpocznie się w dniu 2 września 2019 r. o godzinie 8:00
i potrwa do dnia 23 września 2019 r. do godziny 20:00

Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden na projekt w dowolnej dzielnicy
jeden na projekt ogólnomiejski (na dwóch oddzielnych formularzach).