Zmiany w metropolitalnej komunikacji! O czym trzeba wiedzieć?

Dodano: 02.01.2018 / Sekcja: / drukuj / pdf

Wspólne bilety jednorazowe oraz darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat już od 1 stycznia 2018 roku!  To dwie najważniejsze zmiany integrujące taryfy KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry, i pierwszy krok ułatwiający mieszkańcom Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii podróżowanie po jej obszarze.

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie Metropolii mieszkańcy mogą podróżować swobodnie, posiadając jeden, wspólny bilet jednorazowy. Uprawnia on do przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, obsługiwanymi przez KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry. Wprowadzenie do obrotu wspólnych metropolitalnych biletów jednorazowych jest możliwe dzięki porozumieniu, które zostało zawarte 19 grudnia  pomiędzy KZK GOP, MZKP i MZK. To duże ułatwienie dla pasażerów i pierwszy ważny przykład zmian w regionie po utworzeniu metropolii.
 
Organizatorzy zadeklarowali, że po zawarciu porozumienia z taryf KZK GOP, MZKP czy MZK nie znikną rozwiązania, które dotychczas się sprawdziły. Chodzi o bilety w taryfie odległościowej, kupowane za pomocą karty ŚKUP oraz bilet ulgowy, który kupowany u kierowcy w MZK Tychy uprawniał alternatywnie wszystkich do podróżowania przez 5 minut od momentu skasowania. Ten ostatni od Nowego Roku kosztuje  1,6 zł (było 1,5 zł).  Ponadto utrzymany został również Bilet Śląski w KZK GOP i Taryfa Pomarańczowa w MZK.

Ustalony cennik nie wprowadza żadnych zmian w kosztach dla osób korzystających z usług KZK GOP czy MZKP.  Zyskali oni natomiast wydłużony czas przejazdu na określonym bilecie: do 20 minut (było do 15), do 40 minut (było do  30 minut) oraz do 90 minut (było do godziny).
 
Kolejną nowością jest wprowadzenie darmowych przejazdów dla dzieci i młodzieży do 16 lat, mieszkających na terenie Metropolii. Początkowo planowano, że uprawnienie to zostanie wprowadzone dopiero po feriach zimowych, które w województwie śląskim w 2018 roku zakończą się 12 lutego. Ostatecznie jednak zgromadzenie Metropolii zdecydowało, by dłużej nie zwlekać i ulgę tę wprowadzić już od początku Nowego Roku.

Dzięki wypracowanemu porozumieniu udało się zawrzeć korzystne zapisy dla młodzieży, która w danym roku kalendarzowym będzie kończyć 16 lat.  Chodzi o zapis mówiący o tym, że młodzież, która urodziła się w okresie od 1 stycznia do 30 września, z bezpłatnych przejazdów będzie mogła korzystać do końca ważności ich legitymacji szkolnej, czyli do 30 września. Oznacza to, że jeśli ktoś urodził się np. 15 lutego, za darmo będzie mógł jeździć do 30 września. Z kolei 16-latkowie, którzy urodzili się po 30 września również będą mogli dłużej korzystać z bezpłatnych przejazdów niż jedynie do końca roku szkolnego, w którym rocznikowo osiągną wiek graniczny dla tego uprawnienia. W ich przypadku będzie to możliwe do dnia ich szesnastych urodzin. Jeśli zatem ktoś urodził 15 listopada, będzie mógł jeździć bezpłatnie do 15 listopada, a nie tylko do 30 września.
 
Uprawnienie to będzie obowiązywać przez cały rok, a co za tym idzie – również w weekendy, w wakacje i ferie zimowe.  Ulga obejmie ok. 150 tys. dzieci i będzie zapisana na spersonalizowanej karcie ŚKUP.
Jednak brak tej karty wcale nie oznacza, że dzieci i młodzież nie będą mogli skorzystać z tego uprawnienia już od Nowego Roku. Przez trzy miesiące, czyli do końca marca, obowiązuje okres przejściowy, podczas którego najmłodsi mieszkańcy będą mogli swobodnie podróżować na podstawie posiadanej przy sobie ważnej legitymacji szkolnej. Dzieci i rodzice mają czas, by na spokojnie złożyć wniosek o wyrobienie karty ŚKUP.
 
Dzięki zawartemu porozumieniu, prawo do bezpłatnych przejazdów dotyczy również dzieci do 7 roku życia (do dnia ich 7. urodzin). Maluchom uprawnienie to przysługuje na podstawie oświadczenia osoby, opiekującej się nimi w czasie podróży. Do tej pory w KZK GOP, MZKP i MZK z tego prawa mogły korzystać dzieci do 4. roku życia. To z kolei oznacza, że ulgę pozwalającą korzystać z darmowych przejazdów dla uczniów trzeba będzie zapisać na karcie ŚKUP dopiero, gdy dziecko skończy 7 lat. 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking