Zmiany na Lipowej

Uaktualniono: 15.12.2017 / Sekcja: / drukuj / pdf
targ

Fot. pexels.com/CCO

Zmieniły się zasady pobierania opłat na targowisku przy ul. Lipowej. Od 1 grudnia ma ono również nowego zarządcę.  Co to oznacza dla handlujących?

- Opłata pobierana przez zarządcę za udostępnienie miejsc handlowych nie jest jedyną opłatą, którą ponoszą handlujący. Równolegle pobierana jest opłata targowa, której stawki w Gliwicach nie zmieniły się od 2016 r. – przypomina Aleksandra Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Do końca października obie te opłaty inkasował zarządca, który następnie rozliczał się z miastem. Od 1 listopada opłatę targową inkasuje Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który przejął prowadzenie inkasa opłaty targowej na obszarze całych Gliwic (do tej pory pobierał opłatę targową wyłącznie na terenie giełdy samochodowej przy ul. Kujawskiej).

Opłata targowa jest pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, przy czym za targowiska uznaje się wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż (zarówno miejsca do tego wyznaczone, np. zorganizowane targowiska, jak i inne, np. place, chodniki, przejścia, pasy przydrożne). Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach, ustawowo zwolnieni są z niej sprzedający, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotem opodatkowania położonym na targowisku.

Bez znaczenia dla uiszczania opłat targowych jest to, czy sprzedaż odbywa się na terenie miejskim czy prywatnym, opłata targowa jest pobierana niezależnie od innych należności za korzystanie z urządzeń targowych (np.  czynsz dzierżawny). Wysokość opłaty w Gliwicach określa Uchwała nr XVI/380/2016 Rady Miasta z dnia 19.05.2016 r.,

Miejski Zarząd Usług Komunalnych nie otrzymuje prowizji od zebranych opłat, które pobierane są zgodnie z cennikiem uchwalonym przez Radę Miasta w 2016 r. Opłaty są naliczane za dany dzień, ustalane każdorazowo i indywidualnie przez inkasenta na podstawie rzeczywiście zajmowanej powierzchni do sprzedaży – tłumaczy Iwona Janik, rzecznik prasowy MZUK w Gliwicach.

Zarządca targowiska natomiast, zgodnie z prawem, upoważniony jest do pobierania opłat za tzw. placowe, czyli za udostępnienie miejsca handlowego, według ustalonych przez niego stawek. Z nowym dzierżawcą, firmą „PATI” Patrycja Zajfert,  można się kontaktować w dni targowe (wtorek i piątek) w biurze targowiska oraz poprzez adres e-mail: parking55@interia.pl. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking