Wyróżnienie dla szczególnie zasłużonych

Dodano: 14.09.2017 / Sekcja: / drukuj / pdf
medal

Gliwicki samorząd będzie wyróżniał osoby i podmioty zasłużone dla miasta Medalem Honorowym Zasłużony dla Gliwic.

Będzie to drugie po tytule Honorowy Obywatel Miasta Gliwice najszczytniejsze wyróżnienie nadawane przez gliwicki samorząd. Radni podjęli już decyzję w tej sprawie, jednak zanim pierwszy medal zostanie przyznany, konieczne jest jeszcze dopełnienie kilku formalności.

Medal ma honorować całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej na rzecz Miasta Gliwice.

Będzie szczególnym wyrazem uznania całej wspólnoty samorządowej dla dokonań i zasług oddanych Miastu Gliwice przez osoby i podmioty, które bezinteresownie i z dużym zaangażowaniem działają na rzecz rozwoju miasta – tłumaczył podczas sesji Rady Miasta zastępca prezydenta Krystian Tomala. – Prace przygotowawcze do wdrożenia tego pomysłu trwały przez dwa lata i w końcu znajdują szczęśliwy finał – dodał.

„Medal nawiązuje zarówno do historii miasta, jak i kierunków działań podejmowanych współcześnie. Świadczy o tym dobór ideowy użytej grafiki przedstawiający zarys starego miasta, a także towarzyszące jej w tle hasło „Przyszłość jest tu” – oddające kierunek działań podejmowanych przez lokalny samorząd” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Medal Honorowy Zasłużony dla Gliwic będzie nadawany przez Radę Miasta na wniosek Prezydenta Gliwic, Przewodniczącego Rady Miasta, komisji stałych Rady Miasta lub grupy co najmniej trzynastu radnych.

Projekt medalu przygotował prof. Krzysztof Nitsch, wybitny gliwicki rzeźbiarz i medalier, Honorowy Obywatel Miasta Gliwice.

Aby nowe wyróżnienie gliwickiego samorządu stało się faktem, przygotowany projekt uchwały zostanie przekazany do ministra właściwego ds. administracji publicznej celem uzyskania opinii Komisji Heraldycznej (organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw administracji publicznej do spraw związanych z heraldyką, weksylologią oraz falerystyką). Opinia resortu wydawana jest w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pozytywnie zaopiniowany projekt uchwały zostanie skierowany do konsultacji z Miejską Radą Pożytku Publicznego. Następnie konieczne będzie podjęcie uchwały przez Radę Miasta, wykonanie odlewu gipsowego i medalu. (mf)

awers
rewers