Są już listy zadań!

Uaktualniono: 25.04.2018 / Sekcja: / drukuj / pdf

201 – ta liczba robi wrażenie! Dokładnie tyle pozycji zawiera lista osiedlowych przedsięwzięć zakwalifikowanych do głosowania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Gliwicki Budżet Obywatelski wchodzi w kolejny etap. Zakończyło się dokładne sprawdzanie wszystkich propozycji zgłoszonych przez mieszkańców, w tym gliwickich radnych oraz organizacje pozarządowe, które w tym roku – zgodnie z oczekiwaniami gliwiczan – mogły także zgłaszać swoje pomysły. Dziękujemy Państwu za aktywność!

Lista 201 zadań zakwalifikowanych do głosowania została opublikowana na www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI. Znalazły się na niej propozycje z wszystkich gliwickich osiedli. Są to różnorodne przedsięwzięcia, które mogą pozytywnie wpływać na jakość życia w miejskich dzielnicach, głównie zajęcia aktywizujące (sportowe, artystyczne, edukacyjne) i zadania inwestycyjne (np. budowy placów zabaw i siłowni „pod chmurką”, remonty chodników, montaże dodatkowych ławek z oparciami, wykonanie oświetlenia z wykorzystaniem lamp solarno-wiatrowych, znakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi zasilanymi energią słoneczną, rekultywacje skwerów, odbudowy osiedlowych boisk).

W tej samej zakładce internetowej znajduje się „Lista wniosków złożonych w tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego”, na której zamieszczono wyniki weryfikacji wszystkich 394 zgłoszonych w tym roku propozycji wraz uzasadnieniami. Ostateczną listę inicjatyw skierowanych do czerwcowego głosowania w ramach GBO 2019 powinniśmy poznać do 28 maja, po zakończeniu procedury odwoławczej.

W tym roku głosowanie odbędzie się między 4 a 25 czerwca. W jaki sposób będzie można głosować? – warto już teraz sprawdzić w prezentacji „Krok po kroku… Głosowanie mieszkańców – Procedura na 2018 rok”, zamieszczonej na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI w sekcji Przydatne narzedzia.

Harmonogram realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 r.

  • 20 kwietnia – ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania oraz wyników weryfikacji wszystkich złożonych wniosków;
  • do 27 kwietnia – składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków (według zasad określonych w § 25 Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5537/17);
  • 30 kwietnia do 21 maja – rozpatrywanie zażaleń;
  • do 28 maja – ogłoszenie wyników procedury odwoławczej;
  • 4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań;
  • 26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głosowania;
  • 20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania;
  • 20 lipca do 28 września – kampania informacyjna dotycząca wyników głosowania;
  • IV kwartał – podsumowanie doświadczeń z 2018 r. i ustalenie założeń na rok kolejny.
Warsztaty DJ-skie, Wyspa Aktywności Społecznej na Zatorzu, fot. Z. Daniec
Stanowiska komputerowe w filii MBP nr 17 , fot. Z. Daniec
Osiedlowe boisko przy ul. Pszczyńskiej, fot. Z. Daniec
Zajęcia sportowe w hali przy ul. Chorzowskiej, fot. Z. Daniec
Aqua aerobik na OLIMPIJCZYKU, fot. Z. Daniec
Zajęcia samoobrony dla kobiet, fot. Z. Daniec
Siłownia pod chmurką, Stare Gliwice, fot. Z. Daniec
Tablice edukacyjne na Sikorniku, fot. Z. Daniec
Bezpieczne przejście dla pieszych z sygnalizacją ostrzegawczą przy ul. Robotniczej, fot. Z. Daniec
Rozbudowa miejsc parkingowych na Sikorniku, fot. Z. Daniec
Stanowisko do disc golfa w parku Chrobrego, fot. Z. Daniec

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking