PONE szansą na czyste powietrze

Dodano: 28.06.2018 / Sekcja: / drukuj / pdf
pone

fot. Pixabay

Dobiega końca pilotażowa edycja ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”. Ze wsparcia do zmiany systemu grzewczego skorzysta w jej ramach 197 mieszkańców Gliwic.

Dotację w ramach PONE otrzyma 122 użytkowników budynków jednorodzinnych, w tym 11 – na modernizację systemu grzewczego i termomodernizację budynku. Wsparcie na wymianę ogrzewania dostanie również 75 lokatorów budynków wielorodzinnych. Aktualnie przyjmowane wnioski są kwalifikowane na listę rezerwową.

Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową zabrania się spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%; a także drewna, którego wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Dodatkowo właściciele przestarzałych kotłów są zobowiązani do ich wymiany. Dotyczy to również kominków. Modernizacja ogrzewania to spory wydatek, dlatego miasto od lat wspiera mieszkańców, dofinansowując wymianę starych pieców na nowoczesne, ekologiczne systemy.

Odpowiedzią miasta na wejście w życie nowych przepisów było uruchomienie edycji pilotażowej „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”. W ramach programu mieszkaniec Gliwic mógł uzyskać dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego z węglowego na system: gazowy, węglowy spełniający 5 klasę zgodnie z normą PN-EN-303:5:2012, elektryczny (piece akumulacyjne elektryczne) oraz na pompę ciepła.

Uczestnik Programu mógł otrzymać zwrot do 80% kosztów kwalifikowanych, do 8 000 zł w przypadku systemu gazowego, węglowego i piecy akumulacyjnych elektrycznych oraz do 24 000 zł w przypadku pompy ciepła.

Ponadto mieszkańcy ubiegający się o dofinansowanie do pompy ciepła mogli wnioskować także o dotację do prac termoizolacyjnych: docieplenia ścian, docieplenia stropodachów albo wymiany okien i drzwi zewnętrznych, jeżeli konieczność wykonania określonych prac wynikała z przeprowadzonego na własny koszt audytu energetycznego.

Łącznie na instalację pompy ciepła wraz z termomodernizacją budynku mieszkaniec mógł otrzymać kwotę dofinansowania do 66 281 zł.

Budżet edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice” wynosi około 2,3 mln zł. Środki zostały pozyskane w ramach 3 umów pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking