Odnowiona stacja przyjmie prawie kilometrowy skład wagonów!

Dodano: 08.01.2018 / Sekcja: / drukuj / pdf

fot. Petr Štefek, lic. CC BY-SA 3.0 cz

Ruszyła kompleksowa przebudowa kolejowej stacji towarowej Gliwice Port w Łabędach.  To główny punkt obsługujący Śląskie Centrum Logistyki  i ładunki transportowane drogą wodną na Kanale Gliwickim. Po modernizacji stacja przyjmie dłuższe składy pociągów.

Stację Gliwice Port uruchomiono w 1939 roku wraz z zakończeniem budowy Kanału Gliwickiego. Po kilkudziesięciu latach eksploatacji kolejowa spółka PKP PLK zadecydowała o kompleksowej przebudowie tego miejsca i dostosowaniu go do wymogów bezpieczeństwa. Dzięki modernizacji  torów możliwe stanie się tam przyjmowanie pociągów o długości nawet 800 metrów, co znacząco usprawni przewóz ładunków. Z kolei modernizacja przestarzałych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) pozwoli podnieść przepustowość węzła kolejowego.

Wartość inwestycji realizowanej przez PKP PLK w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” (będącego częścią Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) to 30 mln zł. Prace mają potrwać maksymalnie do końca listopada, a w ich trakcie przewidziano zamknięcia torowe na liniach 167 i 675.  W ramach zadania naprawiona ma być też linia 711 między Maciejowem Północnym a Gliwicami.

Źródło: ŚCL, Rynek Kolejowy

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking