O smart cities w Gliwicach

Uaktualniono: 30.05.2019 / Sekcja: / drukuj / pdf
ul. Zwycięstwa Na skrzyżowaniu przy ul. Zwycięstwa, jak na wielu gliwickich skrzyżowaniach, działa inteligentny system sterowania ruchem. Fot. Ł.Fedorczyk

Centrum Ratownictwa Gliwice, inteligentny system sterowania ruchem czy innowacyjny system monitoringu wizyjnego – w Gliwicach od lat z powodzeniem wdrażane są technologie z obszaru tzw. smart cities. Podczas konferencji Smart Ecosystems o najlepszych tego typu rozwiązaniach dyskutowali przedstawiciele samorządu, nauki i biznesu.

Smart cities, czyli inteligentne miasta, to ostatnio modny temat. Powinien być jednak przekładany na konkretne rozwiązania. I w Gliwicach właśnie tak się dzieje – mówi Andrzej Karasiński, sekretarz Miasta Gliwice.

Dlatego to właśnie w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej trwa II Międzynarodowa Konferencja & Expo Smart Ecosystems Gliwice 2019. Podczas dwóch konferencyjnych dni odbywają się wykłady, spotkania, prezentacje i warsztaty poświęcone tematyce smart cities czyli inteligentnych miast z całego świata, m.in. z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski i Hiszpanii. Eksperci oraz praktycy dyskutują o najważniejszych aspektach inteligentnego rozwoju miast oraz ekosystemu, do którego należą. Omawiane są m.in. szanse wynikające ze skutecznej współpracy administracji, nauki i biznesu.

Gliwice wspaniale się rozwinęły w ostatnich latach. Wiemy, że miasto nie miałoby takich szans, gdyby nie strefa ekonomiczna. Z drugiej strony strefa rozwija się m.in. dzięki temu, że w mieście działa wyższa uczelnia techniczna. Taka współpraca jest bardzo ważna – mówi Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking