Nowa sekretarz miasta

Dodano: 03.01.2022 / Sekcja:
Marta Tartanus-Oryszczak fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Od ponad 18 lat jest związana z gliwicką samorządnością, w której przeszła poszczególne stopnie kariery urzędniczej. Z początkiem nowego roku dotychczasowa naczelnik Biura Zarządzania Płynnością Finansową Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Marta Tartanus-Oryszczak – objęła stanowisko Sekretarza Miasta.

Marta Tartanus-Oryszczak jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (specjalność: gospodarka miejska i regionalna). Pracuje w Urzędzie Miejskim od października 2003 roku. Między 1 czerwca 2007 roku a 13 lipca 2008 roku pełniła funkcję zastępcy naczelnika Biura Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej UM, a 14 lipca 2008 r. objęła stanowisko naczelnika Biura Zarządzania Płynnością Finansową UM. Wydział ten organizowała od podstaw, kierując nim ponad 13 lat.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking