Nasz człowiek w zarządzie Metropolii

Dodano: 13.09.2017 / Sekcja: / drukuj / pdf

Członkowie zarządu Metropolii. Od lewej: Krzysztof Zamasz, Grzegorz Kwitek, Danuta Kamińska, Kazimierz Karolczak. Fot. BP T. Żak

Podczas dokończonej, pierwszej sesji Zgromadzenia Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej reprezentanci 41 gmin wybrali wczoraj jej przewodniczącego wraz z 4-osobowym zarządem. W gronie tym znalazł się Grzegorz Kwitek z gliwickiego magistratu.

Na co dzień kieruje on Wydziałem Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Jak przebiegała wtorkowa sesja?  Podczas obrad na stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia MGZ zgłoszono tylko jednego kandydata: Marcina Krupę, prezydenta Katowic. W głosowaniu liczona była podwójna większość: spośród oddanych głosów oraz wszystkich mieszkańców Metropolii.

39 członków Zgromadzenia opowiedziało się za kandydaturą prezydenta Katowic, przedstawiciele 2 gmin wstrzymali się od głosu. Tym samym Marcin Krupa mógł prowadzić dalsze obrady Zgromadzenia Metropolii. – Bardzo dziękuję za dokonanie tego wyboru. Obiecuję, że od razu biorę się do pracy i będę godnie reprezentował interesy wszystkich członków naszej Metropolii  – stwierdził włodarz Katowic.

Kolejnym punktem posiedzenia był wybór przewodniczącego Zarządu Metropolii. Tutaj, podobnie jak w przypadku wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Kazimierza Karolczaka, członka Zarządu Województwa Śląskiego. Za tą kandydaturą zagłosowało 37 reprezentantów miast członkowskich, 1 był przeciw, 3 wstrzymali się od głosu. – Czeka nas ciężka praca. Dlatego apeluję o wszystkie ręce na pokład, żeby nie zawieść naszych mieszkańców. Kilkanaście lat czekaliśmy na Metropolię. Teraz wszystko w naszych rękach – ogłosił na wstępie Kazimierz Karolczak jako przewodniczący Zarządu Metropolii.

Następnie członkowie Zgromadzenia zajęli się wyborem 4 członków zarządu. W pierwszym głosowaniu wymagane większości (głosów i mieszkańców) uzyskało trzech kandydatów zgłoszonych przez przewodniczącego Kazimierza Karolczaka: Danuta Kamińska (skarbnik Katowic), Grzegorz Kwitek (urzędnik magistracki z Gliwic) oraz Krzysztof Zamasz (były prezes Enei). Andrzeja Pilota (prezesa WFOŚiGW z Katowic, działacza PSL-u) poparło 18 członków Zgromadzenia, tym samym kandydat nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Przewodniczący Zarządu Metropolii wskazał dodatkową kandydaturę – Karoliny Wadowskiej (prezes Parku Przemysłowego „EkoPark” w Piekarach Śląskich), na którą zagłosowało 31 przedstawicieli miast członkowskich, przy 5 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się .

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad budżetem Metropolii na 2017 i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2020. Oba dokumenty przyjęto jednogłośnie. Z kolei za przyjęciem statutu Metropolii głosowało 39 reprezentantów miast członkowskich, 1 wstrzymał się od głosu, a 1 musiał wcześniej opuścić obrady.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, jako priorytetowe i jedno z najtrudniejszych zadań Metropolii na start wskazał organizację wspólnego biletu komunikacyjnego.

fot. BP T. Żak
fot. BP T. Żak